Research

Kerkenkaart

Posted on
Michiel1972 [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], from Wikimedia Commons

De kerkenkaart bevat alle bestaande kerken in Nederland tot 1970. De kaart is samengesteld door dr. Herman Wesselink in het kader van zijn proefschrift ‘Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen’ (2018). In 2020-2021 werden ook de kerken van vóór 1800 ingevoerd. In de nabije toekomst zal de kaart ook worden aangevuld met de jongste kerken, daterend van na 1970.