Dataportalen

Een selectie van dataportalen helpt je op weg.

Voordat je begint met het uitgebreide proces van data verzamelen is het raadzaam om te zoeken welke geo-data al beschikbaar is. Overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen beschikken over zeer uiteenlopende datasets, die voor een groot deel volgens algemene standaarden beschikbaar zijn gemaakt. De onderstaande websites bieden een selectie van goede en betrouwbare data die in de meeste gevallen gratis beschikbaar wordt gesteld.

PDOK – Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Dit zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar. De PDOK diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar.

PDOK is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Kadaster, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat en Geonovum. PDOK is een open initiatief. Elke overheidsorganisatie die zijn geodata voor hergebruik beschikbaar wil stellen, kan zich tot PDOK wenden.

Video: Kennismaking PDOK

NGR – Nationaal Georegister

Het Nationaal Georegister is de vindplaats van geo-informatie van Nederland. Met de eenvoudige zoekopties en presentatie van resultaten kunnen de datasets in de kaartviewer worden bekeken of worden gedownload.

Video: Kennismaking Nationaal Georegister

Data.overheid.nl

Data.overheid.nl is het Nationale Dataportaal van de Nederlandse overheid. Op dit portaal vind je door de Nederlandse overheid beschikbaar gestelde data.

Feiten en cijfers

  • Meer dan 180 overheidsorganisaties hebben data op data.overheid.nl gepubliceerd.
  • Vrijwel alle datasets worden iedere nacht geupdate.
  • De DCAT-standaard wordt gebruikt als metadata-standaard om data met elkaar uit te wisselen.
  • Datasets worden via CKAN gepubliceerd.

Video: Kennismaking Data.Overheid.nl

Open Mobiliteitsdata RDW – Rijksdienst voor het Wegverkeer

Op het dataportaal van open mobiliteitsdata van het RDW vindt u open datasets rond het thema mobiliteit, zoals voertuig- en parkeerdata. Ook vindt u een overzicht van toepassingen die op basis van deze data zijn ontwikkeld. De data zijn gratis en zonder voorbehoud te gebruiken. Daarnaast worden via dit platform datasets van andere partijen in de mobiliteitsketen aangeboden. Verder treft u gebruikershandleidingen, tutorials en andere hulpmiddelen aan. De RDW nodigt iedereen uit om aan te geven aan welke datasets behoefte bestaat.

NDW – Nationaal Dataportaal Wegverkeer

In het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) werken Nederlandse overheden samen aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van open mobiliteitsdata. Dat betekent dat ze vrij beschikbaar zijn voor hergebruik in toepassingen van derden. Deze gegevens zijn essentieel voor het managen van het verkeer, ze voeden talloze verkeersinformatiediensten en vormen een stevige basis onder het mobiliteitsbeleid in ons land.

Voor toepassingen op websites en in applicaties zijn onze actuele verkeersgegevens en statusgegevens interessant. Door gebruik te maken van een datafeed voedt u uw site of app automatisch en voortdurend met de laatste (minuut)gegevens.

Voor analyse en onderzoek zijn juist de historische data interessant, uit onze big data-omgeving. Die betreffen de intensiteit, de gemiddelde snelheid en de gemiddelde reistijd tussen twee punten. Onze historie gaat terug tot juli 2011. Voor incidentele requests kunt u gebruikmaken van onze gebruiksvriendelijke basismodule. Voor het grotere werk is er de expertmodule.

Video 1: Kennismaking NDW
Video 2: Soorten data NDW

OldMaps Online

OldMapsOnline indexeert meer dan 400.000 kaarten. Dit is alleen te danken aan de archieven en bibliotheken die open stonden voor het idee en hun online content aanleverden. OldMapsOnline is ontstaan ​​uit liefde voor geschiedenis en erfgoed van oude kaarten. Het project begon als een samenwerking tussen Klokan Technologies GmbH, Zwitserland en The Great Britain Historical GIS Project, gebaseerd op de Universiteit van Portsmouth, VK, dankzij financiering van JISC. Sinds januari 2013 wordt het project verbeterd en onderhouden door vrijwilligers en het team van Klokan Technologies GmbH in hun vrije tijd.

Video: Kennismaking Old Maps Online

ArcGIS Living Atlas

De ArcGIS Living Atlas van ESRI bevat veel openbare data voor VU studenten en medewerkers. Deze data kan rechtstreeks ingeladen worden vanuit ArcGIS Pro (video 2), maar is ook zichtbaar vanuit ArcGIS Online.

De ArcGIS Living Atlas is een uitgebreide collectie van geografische data van de hele wereld. Data die is samengesteld door Esri en vele andere goedgekeurde organisaties. Het bevat kaarten, apps, en datalagen ter ondersteuning van je eigen data. ArcGIS Living Atlas bevat data van momentopnames, maar ook live data over bijvoorbeeld het weer of verkeer. Gebruik de ArcGIS Living Atlas voor een specifiek doel of om inspiratie op te doen!

Video 1: Impressie van ArcGIS Living Atlas
Video 2: Gebruik van Living Atlas in ArcGIS Pro

USGS – United States Geological Survey

De United States Geological Survey is een bron van primaire en secundaire geografische data voor GIS toepassingen. Er is veel satellietdata beschikbaar, maar ook geïnterpreteerde data, zoals land cover data. De data van USGS wordt zowel ruimtelijk als geografisch gepresenteerd en bevat onder andere The National Map, Earth Explorer, GloVIS, LandsatLook, en veel meer. Bezoek de website en bekijk de mogelijkheden!

Video: Download (LiDAR) data van USGS Earth Explorer

World Bank Data

De World Bank  biedt gratis en open toegankelijke datasets over ontwikkeling van landen over de hele wereld. Deze data is waardevol voor onderzoekers en academica voor het begrijpen en analyseren van wereldproblemen. The World Bank’s statistieken en data per land of onderwerp zijn eenvoudig te vinden op de website voor iedereen.