Kaartseries Database

Vanaf ongeveer halverwege de negentiende eeuw kwam de Nederlandse cartografie in een nieuwe fase, toen de overheid op grote schaal het land ging karteren. Dit resulteerde in gedetailleerde veelbladige kaartseries, met kaarten van eerst 1:50.000 en later 1:25.000. De bibliografische ontsluiting van deze kaartseries laat in zijn algemeen te wensen over en met de Kaartseriesdatabase tracht Geoplaza hierin verbetering aan te brengen. De kaartseriesdatabase bevat heden de rivierkaarten en de waterstaatkaarten. De databases bevatten bijdragen van Rijkswaterstaat en de Universiteit Utrecht.  Tot slot is ook de Topografische Militaire Kaart, zoals deze in bezit is van de Collectie Kaarten en Atlassen van de Universiteits-bibliotheek ontsloten in een webviewer.