iPads voor veldwerk

De universiteitsbibliotheek heeft iPads beschikbaar ter ondersteuning van het locatie gebonden onderwijs, zoals veldwerk. Zo kunnen studenten werken in de oorspronkelijke setting, zowel met elkaar als met de docent. Dit geeft ze de gelegenheid beter te leren hoe ze moeten kijken en vergelijken, ter ondersteuning van de theorie die in de les behandeld is.

Met veldwerk leren studenten anders kijken, als aanvulling op de theorie die in de klas wordt geleerd.

Tijdens onderwijs op locatie kan het lastig zijn om grote documenten voor het onderwijs ter beschikking te stellen. Het is bijvoorbeeld niet makkelijk om meerdere kaarten uit Geoplaza met verschillende transparanties beschikbaar te maken. Hoewel de meeste studenten een smartphone hebben, zijn de schermen daarvan vaak erg klein voor een kaart. Bovendien is technische ondersteuning lastig omdat er veel verschillende smartphones zijn en apps niet altijd even goed werken op elk toestel. Daar komt bij dat toegang geven tot grote bestanden veel bandbreedte vraagt en lang niet alle studenten hebben onbeperkte data.

Daarom biedt de Universiteitsbibliotheek iPads aan voor educatie op locatie. Dit soort ondersteuning doet de bibliotheek al meer dan 7 jaar. Met die ervaring adviseren we docenten over activerend onderwijs aanbieden via interactieve content. 

We kunnen studenten op locatie laten werken met interactieve kaarten via de ArcGIS tools. Hierdoor kunnen ze punten op een gedeelde kaart toevoegen, inclusief tekst, afbeeldingen of video’s. En dit alles kan worden gevolgd door de docent, zelfs vanaf de campus, waarbij ze live feedback kunnen geven aan studenten in het veld. Een voorbeelden van een recente toepassing is het veldwerk van Aardwetenschappen: studenten kunnen via de I-pads de locatie van hun grondboring opslaan, inclusief een foto van het profiel en opmerkingen. Een ander voorbeeld is het vak Historisch Amsterdam, waarbij studenten in de historische stad zelf met de I-pad opdrachten maken. 

Dit is slechts een selectie van de mogelijkheden. De iPads kunnen (en zijn in het verleden) gebruikt worden op veel meer manieren om onderwijs te ondersteunen. Wil je weten hoe iPads je onderwijs op locatie kunnen verrijken? Of heb je een idee waarmee de iPads onderwijs in het klaslokaal kunnen verbeteren? Neem dan contact op met de UBVU, via vraag.ub@vu.nl, geadresseerd aan Linde Voorend of Kim Dibbets.