Sea and Land Routes of Southern Euboia, Greece (2019)

Het ‘Sea and Land Routes of southern Euboia’ (SESLR) project heeft als doel om een gedetailleerd onderzoek te verkrijgen die de regionale ontwikkeling en interconnectiviteit tussen ca. 4000 en 1 BC. Op deze manier willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de hedendaagse discussie over Mediteraanse interconnectiviteit. Een belangrijke basis voor het onderzoek is het opzetten van een database van de reeds bekende nederzettingen, wegen en routes, en maritieme infrastructurele elementen. Aan deze database worden nieuwe data toegevoegd afkomstig van enquêtes en remote sensing onderzoek. Vanaf het begin was de intentie om de database voor een grote groep van potentiële gebruikers beschikbaar te stellen, waaronder planners, erfgoed beleidsmakers en archeologen. Onderstaande Knowledge Hub is het resultaat van deze inspanning.

Een korte introductie over de Knowledge Hub is hier te vinden.

Het onderzoeksproject ‘Sea and Land Routes of Southern Euboia (Greece), ca. 4000 – 1 BC. A case study in Mediterranean interconnectivity’ is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is uitgevoerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen (Humanities) van de Vrije Universiteit (VU), Amsterdam.

Kijk hier voor de originele website.

Prof. Jan Paul Crielaard 
Project director and the principal investigator
Vrije Universiteit, Amsterdam

Ruben Brugge
Surveys and remote sensing work
PhD researcher, VU Amsterdam

Stefan Kooi
Surveys and remote sensing work
PhD researcher, VU Amsterdam

Anke Stoker
Surveys and remote sensing work
PhD researcher, VU Amsterdam

Dr. Maurice de Kleijn
Digital environment of Knowledge Hub
SPINLab, VU Amsterdam

Chris Lucas
Digital environment of Knowledge Hub
SPINLab, VU Amsterdam

 

Samenwerking:

Dr. Pari Kalamara
Ephorate of Antiquities of Euboea (Eph.A)

Dr. Donald Keller
South Euboean Exploration Project (SEEP)

Dr. Jere Wickens
Bouros-Kastri Survey Project

Dr. Zarko Tankosic
Norwegian Archaeological Survey Project (NASK)

De Knowledge Hub is ontwikkeld met Free and Open Source Software (FOSS). De code is beschikbaar via deze link: https://github.com/SPINLab/seslr-sdi

Neem contact op met Maurice de Kleijn via mtm.de.kleijn@vu.nl.