NL EN

Author: Peter Vos

‘Waar de VU ooit begon 1870-1900. Een wandeling met Abraham Kuyper’ verscheen eerder als brochure en podcast. De audiowandeling werd in het Kuyperjaar 2020 vervaardigd onder leiding van Ronald van Gelder.  Met deze Storymap wordt het nu nog makkelijker om in het oude centrum van Amsterdam op zoek te gaan naar de boeiende wortels van de VU. Open de link naar de Storymap op je mobiele telefoon en je hebt de verhalen én de route
De kerkenkaart vormt een onderdeel van het onderzoek naar Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970, uitgevoerd door Herman Wesselink aan de Vrije Universiteit. De kaart is een visualisatie van de door Wesselink in de periode 2013-2017 verzamelde gegevens, gedurende de looptijd van het onderzoek. Dit onderzoek heeft geleid tot de dissertatie Een sterke toren in het midden der stad.
Het ‘Sea and Land Routes of southern Euboia’ (SESLR) project heeft als doel om een gedetailleerd onderzoek te verkrijgen die de regionale ontwikkeling en interconnectiviteit tussen ca. 4000 en 1 BC. Op deze manier willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de hedendaagse discussie over Mediteraanse interconnectiviteit. Een belangrijke basis voor het onderzoek is het opzetten van een database van de reeds bekende nederzettingen, wegen en routes, en maritieme infrastructurele elementen. Aan deze database
De Kloosterkaart toont de kloosters van alle orden die in Nederland gedurende de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd (tot 1800) vertegenwoordigd zijn geweest. De kaart is een visualisatie van de gegevens die zijn verzameld in de Kloosterlijst: Beknopt overzicht van de Nederlandse kloosters tot 1800.
Kaartbladen met Nederlandse landgoederen volgens de Natuurschoonwet van 1928 (getekend door Staatsbosbeheer voor eigen gebruik). De getekende landgoederen zijn in 2010 omgezet tot vectorbestanden.Het bestand bevat de gevectoriseerde landgoederen. Download Data Over dit project Kaartbladen met Nederlandse landgoederen volgens de Natuurschoonwet van 1928 (ingetekend door Staatsbosbeheer voor eigen gebruik). De ingetekende landgoederen zijn in 2010 gevectoriseerd. Team UBVU Data en Software Dit is de gedigitaliseerde versie van een kaartserie die te vinden is op UBVU LibSearch. De kaartenserie is