Research

Map of Monasteries

Posted on
IJhorst, Benedictijner dubbelklooster: Dikninge

The Map of Monasteries shows the monasteries of all orders which have been represented in the present-day Netherlands during the Middle Ages and Early Modern period (until 1800). The map visualises the data assembled for the Census: Monasteries in the Netherlands until 1800.

Research

Kloosterkaart

Posted on
IJhorst, Benedictijner dubbelklooster: Dikninge

De Kloosterkaart toont de kloosters van alle orden die in Nederland gedurende de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd (tot 1800) vertegenwoordigd zijn geweest. De kaart is een visualisatie van de gegevens die zijn verzameld in de Kloosterlijst: Beknopt overzicht van de Nederlandse kloosters tot 1800.

Data

Geomorfologische kaart 1:50.000

Posted on

De Geomorfologische kaart van Nederland is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over relief, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer, gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer. Deze versie van GKN is geklipt uit het laatste bijgewerkte bestand. Kijk voor meer informatie […]

Data

Slave owners in Amsterdam 1863

Posted on

During the abolition of slavery in 1863 slave owners and shareholders of slave operated plantations in Suriname and the Antilles received financial compensation. During this project the location of some of these individuals could be determined combining a historic map of Amsterdam with archived recordsof addresses. Beschrijving Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 […]

Data

NSW Landgoederen

Posted on

Map sheets with Dutch estates according to the Natuurschoonwet (Nature Conservation Act) of 1928 (drawn by Staatsbosbeheer (Forestry Commission) for its own use). The drawn in estates were vectorized in 2010. WMS: https://gpzmaps.labs.vu.nl/geoserver/nsw/wms?service=WMS&request=getCapabilities This is the digitized version of this map series: UBVU LibSearch. The map series is also available in the Image Database. Kaartbladen […]

Data

Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden

Posted on

Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden [TMK]Schaal 1:50.000[‘s-Gravenhage] : Ministerie van Oorlog WMS: https://gpzmaps.labs.vu.nl/geoserver/tmk/wms? The 1888-1918 maps are the digitized & georeferenced versions of this original: https://vu.on.worldcat.org/oclc/197610529 (UBVU catalogue), also accessible in the Image Database: http://imagebase.ubvu.vu.nl/getobj.php?ppn=330027255 The 1845-1869 maps (Copyright © 2015 Dienst van het Kadaster en de openbare registers, Apeldoorn) were […]

Data

HGN – Historisch Grondgebruik Nederland

Posted on

This dataset contains six raster data layers with raster data containing historic land use in the Netherlands. The following years are included: 1900 and 2000 on 50m-resolution, and 1960, 1970, 1980, 1990 on 25m-resolution. Also see: http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Alterra/Faciliteiten-Producten/Kaarten-en-GISbestanden/Historisch-Grondgebruik-Nederland.htm Please use the following reference when using either one of these data sources: Kramer H., 2005-2010. Dataset Historisch […]

Data

Continental scale quantification of landscape values using social media data

Posted on

This data package contains six landscape value indicators that are based on concentrations of social media content from Panoramio, Flickr and Instagram across Europe. Using these layers, we quantify non-urban outdoor recreation and on-site aesthetic enjoyment at the European scale. When using this data, please refer to the following paper: Boris T. van Zanten, Derek […]

Data

ABF Vastgoedmonitor

Posted on

De Vastgoedmonitor (VGM) is een compleet informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken. U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen. Voor alle onderwerpen zijn tijdreeksen beschikbaar waarbij is gecorrigeerd voor gemeentegrenswijzigingen. Alle onderwerpen zijn gerangschikt […]

Data

Curaçao. 1911

Posted on

Gedigitiseerde en gegeorefereerde kaartserie van Curaçao. WMS: https://gpzmaps.labs.vu.nl/geoserver/curacao/wms?service=WMS&request=getCapabilities Uitgave: [S.l. : s.n., [1911] 1 kaartserie. : in kleur ; 37 x 37 cm + legenda, bladwijzer (schaal 1:200.000)Kaartenverzameling : LL.01484gk: 660323/od/1911 De serie bestaat uit 18 bladen Het betreft de gedigitaliseerde versie van deze kaart: UBVU catalogus In de Beeldbank kunt u gratis hoge kwaliteit […]

Research

Kerkenkaart

Posted on
Michiel1972 [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], from Wikimedia Commons

De kerkenkaart bevat alle bestaande kerken in Nederland tot 1970. De kaart is samengesteld door dr. Herman Wesselink in het kader van zijn proefschrift ‘Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen’ (2018). In 2020-2021 werden ook de kerken van vóór 1800 ingevoerd. In de nabije toekomst zal de kaart ook worden aangevuld met de jongste kerken, daterend van na 1970.