Data

NSW Landgoederen

Map sheets with Dutch estates according to the Natuurschoonwet (Nature Conservation Act) of 1928 (drawn by Staatsbosbeheer (Forestry Commission) for its own use).

The drawn in estates were vectorized in 2010.

WMS: https://gpzmaps.labs.vu.nl/geoserver/nsw/wms?service=WMS&request=getCapabilities

This is the digitized version of this map series: UBVU LibSearch. The map series is also available in the online map collection.

Kaartbladen met Nederlandse landgoederen volgens de Natuurschoonwet van 1928 (ingetekend door Staatsbosbeheer voor eigen gebruik) Kaartbladen van de “Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden op de schaal van 1:25.000”. Uitgave: [‘s-Gravenhage] : Topographische Inrichting, [ca. 1902]-1947. Corporatie en uitgever later: Topografische Dienst.

De ingetekende landgoederen zijn in 2010 gevectoriseerd.

File: nsw-landgoederen.zip The vectorised estates