Kaartseries Database

Op geoplaza.vu.nl/mapseries vindt u een online database voor kaartseries. De database is een inventarisatie van het bezit van de Universiteitsbibliotheek VU, maar dient ook als een zo compleet mogelijk overzicht van alle bladen van de betreffende series die ooit verschenen zijn.

Meer informatie

>> Over de database
>> Gebruik van de database

Inhoud

De Waterstaatskaart van Nederland [Meer informatie, zie ook het Digitaal dossier Waterstaat van Nederland]
De Algemene Rivierkaart van Nederland [Meer informatie]