Research projects

  • Michiel1972 [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], from Wikimedia Commons Kerkenkaart - De kerkenkaart vormt een onderdeel van het onderzoek naar Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970, uitgevoerd door Herman Wesselink aan de Vrije Universiteit. De kaart is een visualisatie van de door Wesselink in de periode 2013-2017 verzamelde gegevens, gedurende de looptijd van het onderzoek. Dit onderzoek heeft geleid tot de dissertatie Een sterke toren in het midden der stad.
  • IJhorst, Benedictijner dubbelklooster: Dikninge Kloosterkaart - Nederlandse middeleeuwse kloosters in kaart gebracht.
  • IJhorst, Benedictijner dubbelklooster: Dikninge Map of Monasteries - Dutch medieval monasteries on the map