Research projects

  • Michiel1972 [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], from Wikimedia Commons Kerkenkaart - De kerkenkaart vormt een onderdeel van het onderzoek naar Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970, uitgevoerd door Herman Wesselink aan de Vrije Universiteit. De kaart is een visualisatie van de door Wesselink in de periode 2013-2017 verzamelde gegevens, gedurende de looptijd van het onderzoek. Dit onderzoek heeft geleid tot de dissertatie Een sterke toren in het midden der stad.
  • IJhorst, Benedictijner dubbelklooster: Dikninge Kloosterkaart - De Kloosterkaart toont de kloosters van alle orden die in Nederland gedurende de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd (tot 1800) vertegenwoordigd zijn geweest. De kaart is een visualisatie van de gegevens die zijn verzameld in de Kloosterlijst: Beknopt overzicht van de Nederlandse kloosters tot 1800.
  • IJhorst, Benedictijner dubbelklooster: Dikninge Map of Monasteries - The Map of Monasteries shows the monasteries of all orders which have been represented in the present-day Netherlands during the Middle Ages and Early Modern period (until 1800). The map visualises the data assembled for the Census: Monasteries in the Netherlands until 1800.