Digitaal dossier Waterstaat van Nederland

In dit dossier staat een selectie van documenten uit de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit met betrekking op de waterstaat van Nederland, bedoeld als bijlage bij de Waterstaatskaart en de Rivierkaart van Nederland  op Geoplaza. De documenten komen met name uit de collectie Kaarten & Atlassen. Het gaat voornamelijk om overzichtswerken met betrekking tot heel Nederland, soms onderverdeeld per provincie. Regionale en lokale studies zijn daarom niet of nauwelijks opgenomen. Er is onderscheid gemaakt tussen literatuur, atlassen en kaarten. De signaturen van de UB zijn vet gedrukt. De documenten kunnen worden aangevraagd via LIBSEARCH.

Voor kaartmateriaal over dit onderwerp uit de tijd vóór de 19e eeuw kan de Beeldbank van de UBVU geraadpleegd worden. Te denken valt aan polderkaarten, hoogheemraadschapskaarten en rivierkaarten. Zie: Beeldbank Kaarten

Literatuur

Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak : de geschiedenis van het NAP tot 2018 / Petra J E  M van Dam
Hilversum : Verloren, 2018.
Signatuur: HM.12961.-

Dijken van Nederland / Eric-Jan Pleijster (Author), Cees van der Veeken (Author), Robbert Jongerius (Contributor), Eric Luiten (Contributor), Els Brinkman (Editor), LOLA landscape architects (Rotterdam) (Responsible party) (Conceptor), NAi Uitgevers. (Publisher)
Rotterdam : Nai010 uitgevers, 2015.
Signatuur: LK.12037gk: 162

Polderlands : glossarium van waterstaatstermen by Helga S. Danner… et al.
Wormer : Noord Holland ; [S.l.] : Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, cop. 2009.
Signatuur: TA.06320.-

Stormenderland : canon waterstaatsgeschiedenis Holland boven het IJ, 700-2008 by D Aten, Margje Goris
[Wormer] : Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2009.
Signatuur: HN.14039.-

Waterstaat in stedenland : het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 / Milja van Tielhof, Petra J E M van Dam (Joint author.) Utrecht : Matrijs, ©2006.
Signatuur: HN.45323.-

Waterstaat in kaart : geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland, 1865-1992 by M.J.E. Blauw.
Utrecht : Matrijs, ©2003.
Signatuur: LK.02278gk: la.42/162

Kartobibliografie van de Rivierkaart (1830-1961).
Delft : Meetkundige Dienst, afd. IEBD, [2002].
Signatuur: LK.02158gk: la.31/162

Kartobibliografie van de waterstaatskaart (1865-1991) by Jan. Hoofs, Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.
Delft : Meetkundige Dienst, Afd. IEBD, 2002.
Signatuur: LK.02157gk: la.31/162

Adrianus François Goudriaan (1768-1829) : biografie van een omstreden Inspecteur-Generaal uit de beginjaren van ‘s Rijks Waterstaat / by Martin Westphal, P.A. de Wilde.
‘s-Gravenhage : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, 1998.
Signatuur: HN.04577.-

“In een opslag van het oog” : de Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 by Paul van den Brink, Paul P W J van den Brink. – Alphen aan den Rijn : Canaletto/Repro Holland, 1998.
Signatuur: LK.01894gk

Wotter : waterstaat en waterschappen in de provincie Groningen 1850-1995 / Meindert Schroor. – REGIO-Projekt : Groningen, 1995
Signatuur: LE.10972.-

Beschrijving van de provincie Gelderland : behorende bij de 5e editie van de Waterstaatskaart / Meetkundige Dienst (Delft). Afdeling Waterstaatskartografie.
Delft : Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, cop. 1991.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162

Beschrijving van de provincie Limburg : behorende bij de 5e editie van de Waterstaatskaart /    Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Afdeling Waterstaatskartografie. Delft : Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, 1990
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162

Beschrijving van de provincie Noord-Brabant, behorende bij de 5e editie van de Waterstaatskaart  /    Meetkundige Dienst (Delft). [Delft] : Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst Delft, cop. 1989.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162

Beschrijving van de provincie Utrecht : behorende bij de 5e editie van de Waterstaatskaart / Meetkundige Dienst (Delft). Afdeling Waterstaatskartografie.
[Delft] : Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst Delft, cop. 1989.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162

Beschrijving van de provincie Noord-Holland : behorende bij de 5e editie van de Waterstaatskaart / Rijkswaterstaat. Meetkundige Dienst.
Delft : Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, 1988.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162

Beschrijving van de provincie Zuid-Holland behorende bij de 5e editie van de Waterstaatskaart door Rijkswaterstaat. Meetkundige Dienst (Delft)
[Delft] : Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst Delft, 1987.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162

Beschrijving van de provincie Zeeland :  behorende bij de 5e editie van de Waterstaatskaart / Rijkswaterstaat. Meetkundige Dienst, 1984.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162

Staat van land en water : Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982 / G.J. Borger , P. van Dijke, H.A.M. Boekwijt, Guus Johan. Borger.
Zutphen : De Walburg Pers ; [Linschoten] : Stichting Stichtse historische reeks, cop. 1982.
Signatuur: LE.09979.-

150 jaar rivierkaarten van Nederland / M.F. Boode.
Delft : Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, maart 1979.
Signatuur: LK.00541gk: la.42/162

Dijken en dijkdoorbraken in het Nederlandse rivierengebied / H . van Heiningen
‘s-Gravenhage : Boekencentrum, 1978.
Signatuur: LE.09735.-

Het waterschap en zijn toekomst : rapport van de Studiecommissie Waterschappen
‘s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1974.
Signatuur: LE.00493.- en RK.05052.-

Beschrijving van de provincie Zeeland : behorende bij de waterstaatskaart
‘s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1971.
Signatuur: LA.08833gk tbk/162

Beschrijving van de provincie Utrecht : behorende bij de waterstaatskaart /  Rijkswaterstaat,  Directie Algemene Dienst.
‘s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1968.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162

Beschrijving van de provincie Zuid-Holland : behorende bij de Waterstaatskaart Rijkswaterstaat / Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst
‘s-Gravenhage : Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1967.
Signatuur: -.00161.GM Ex. 1 en LA.08833gk: tbk/162

Drenthe : behorende bij de waterstaatskaart / Rijkswaterstaat.  Directie Algemene Dienst.
‘s-Gravenhage : Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 1965.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162

Het ontstaan en de geschiedenis, de functie en de betekenis van de Waterstaatskaart en de cartografische aspecten ervan / J. van der. Kleij.
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. – (1965) dl. 82, nr. 4. P. 409-428
Signatuur: LT.07169gk (in: 1965, nr. 29)
Signatuur: LT.07269gk (in: 1965, nr. 29) in convoluut

Beschrijving van de provincie Overijssel, behorende bij de waterstaatskaart / Rijkswaterstaat. Directie Algemene Dienst.
Den Haag : Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf, 1963.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162 en -.00161GM

Beschrijving van de provincie Groningen, behorende bij de waterstaatskaart : bijgewerkt tot 1959 / Algemene Dienst Rijkswaterstaat
‘s-Gravenhage : Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, [ca 1960].
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162 en -.00161.GM Exemplaar1

Waterstaat waterstaatswerken en kaarten : handleiding voor het maken en het gebruiken van kaarten, en een stelsel van symbolen, tekens en aanduidingen met 6 bijlagen / R. Ferwerda.
Alphen aan den Rijn : Samson, 1954.
Signatuur: LK.00869gk: tbk/162

Beschrijving van de provincie Noordholland : behorende bij de waterstaatskaart / Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst.
‘s-Gravenhage : Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, [1951]
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162

Beschrijving van de provincie Friesland behorende bij de waterstaatskaart / Rijkswaterstaat.  Directie Algemene Dienst.
‘s-Gravenhage : Staatsdrukkerij, 1948.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162 en -.00161.GM Ex. 2

Beschrijving van de provincie Noordbrabant : behoorende bij de waterstaatskaart / Rijkswaterstaat. Algemeene Dienst.
‘s-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, 1946.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162 en -.00161.GM

Beschrijving van de provincie Zeeland : behoorende bij de waterstaatskaart / Rijkswaterstaat.Algemeene Dienst.
‘s-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, 1938.
Signatuur: LA.08833gk: tbk/162

Atlassen

Dijken van Nederland / by Eric-Jan Pleijster (Author), Cees van der Veeken (Author), Robbert Jongerius (Contributor), Eric Luiten (Contributor), Els Brinkman (Editor), LOLA landscape architects (Rotterdam) (Responsible party) (Conceptor), NAi Uitgevers. (Publisher)
Rotterdam : Nai010 uitgevers, 2015.
Signatuur: LK.12037gk: 162

De Bosatlas van Nederland waterland by Henk Leenaers, Henk Donkers, Noordhoff Atlasproducties. Groningen : Noordhoff, cop. 2010.
[samenst., research en eindred.: Henk Leenaers ; tekst: Henk Leenaers, Henk Donkers ; cartogr: Noordhoff Atlasproducties].
Signatuur: LK.11891gk: 162

Polderatlas van Nederland : pantheon der Lage Landen / CM Steenbergen, W Reh, S Nijhuis, M Pouderoijen, Inge Bobbink
Bussum : Thoth, cop. 2009
Signatuur: LK.11846gk: 162

Onze groote rivieren / door Jac. P. Thijsse ; te illustreeren met Verkade’s platen, naar aquarellen van C. Rol, J. Voerman Jr. en H. Rol ; bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol ; platen in offset van L. van Leer & Co. ; [aanvullende tekst: A. Coops ; kaartmateriaal: Topografische Dienst Emmen].
Amsterdam : Heimans en Thijsse Stichting ; Zutphen [i.e. Warnsveld] : Terra, cop. 1998.
LK.11453gk: 162

Carte des rivières le Haut et le Bas Rin, le Lek et la Nouvelle Meuse, depuis Lobith jusqu’a Brielle, en vingt feuilles, avec deux feuilles supplémentaires pour le Vieux-Rhin et pour le Nord / B.H. Goudriaan. – Paris : Lemercier et Cie, [1870]. – 1 atlas (1 page, 23 leaves of plates).
Signatuur: LK.12113gk: 162/od

Atlas der kaarten en profilen behoorende tot het rapport der Kommissie over de Beste Rivier-Afleidingen : van 13 september 1825 by J.E. van Gorkum, Kommissie over de Beste Rivier-Afleidingen.
[‘s-Gravenhage] : Directeur der Militaire Verkenningen, 1827-1828
12 kaarten in 26 bladen. : lithografie. ; diverse formaten.
in steendruk gebragt onder dir. van J.E. van Gorkum.
Suppl op: Rapport aan Zijne Majesteit den Koning uitgebragt door de Commissie tot onderzoek der    beste rivierafleidingen, ingesteld bij ‘s Konings besluit van den 15den maart 1821, no. 105.
Signatuur: LL.03753gk: 162/od

Kaarten

Nederland : wegwijzer voor de binnenscheepvaart : overzichtskaart / Waterstaatskartografie. -‘s-Gravenhage : Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde [etc.] , 1986.- 1 kaart in 3 bladen, Schaal 1:250.000.
Signatuur: LL.01180gk

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat schaal 1:400.000
Afwateringseenheden (4 bladen)
Schaal 1:400.000
[‘s-Gravenhage] : Rijkswaterstaat, 1980.
Signatuur: LL.01243gk: 162

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat schaal 1:400.000 
Afwateringsgebieden (3 bladen)
‘s-Gravenhage] : Rijkswaterstaat, 1980
Signatuur: LL.01244gk: 162

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat schaal 1:400.000
Waterschappen : boezem- en bemalingswaterschappen (3 bladen)
Schaal 1:400.000
[‘s-Gravenhage] : Rijkswaterstaat, 1979.
Signatuur: LL.01239gk: 162

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat schaal 1:400.000
Gereglementeerde waterkeringen (voorlopige uitgave) (3 bladen)
[‘s-Gravenhage] : Rijkswaterstaat, 1979.
Signatuur: LL.01242gk: 162

Naamlijst waterschappen (2 bladen)
’s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1979
Signatuur: LL.01241gk: 162

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat schaal 1:400.000
Waterschappen : waterschappen belast met de zorg voor de waterkeringen (3 bladen)
Schaal 1:400.000
[‘s-Gravenhage] : Rijkswaterstaat, 1979.
Signatuur: LL.01238gk: 162

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat schaal 1:400.000
Waterschappen : waterschappen met algemene taak (3 bladen)
Schaal 1:400.000
[‘s-Gravenhage] : Rijkswaterstaat, 1979.

Signatuur: LL.01237gk: 162
Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat schaal 1:400.000
Waterschappen : zuiveringsschappen en andere instanties, belast met het kwaliteitsbeheer (3 bladen)
Schaal 1:400.000
[‘s-Gravenhage] : Rijkswaterstaat, 1979
Signatiuur: LL.01240gk: 162

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat schaal 1:400.000
Afwateringseenheden (4 bladen)
Schaal 1:400.000
[‘s-Gravenhage] : Rijkswaterstaat, 1974.
Signatuur: LL.01245gk: 162

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat schaal 1:400.000
Afwateringsgebieden (3 bladen)
 [‘s-Gravenhage] : Rijkswaterstaat, 1974.
Signatuur: LL.01246gk: 162

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat: waterschappen : boezem- en bemalingswaterschappen. – Scale 1:400,000. – [The Netherlands] : [publisher not identified] (Topografische Dienst, 1973)
Signatuur: LL.10980gk: 162/los/1973

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat: waterschappen : dijkwaterschappen. – Scale 1:400,000. – [The Netherlands] : [publisher not identified] (Topografische Dienst, 1973)
Signatuur: LL.10979gk: 162/los/1973

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat: waterschappen : waterschappen met algemene taak. – Scale 1:400,000. – [The Netherlands] : [publisher not identified] (Topografische Dienst, 1973)
Signatuur: LL.10978gk: 162/los/1973

Nederland : Waterkaart Rijkswaterstaat: waterschappen : zuiveringsschappen. – Scale 1:400,000. – [The Netherlands] : [publisher not identified] (Topografische Dienst, 1973)
Signatuur: LL.10981gk: 162/los/1973

Nederland schaal 1:600.000
Gemalen
‘s-Gravenhage : Rijkswaterstaat, 1972
Signatuur: LL.01255gk: 162

Nederland schaal 1:600.000
Hoofdwaterkeringen
‘s-Gravenhage : Rijkswaterstaat, 1972.
Signatuur: LL.01174gk: 162

Nederland schaal 1:600.000
Rijkswateren
‘s-Gravenhage : Rijkswaterstaat, 1972.
Signatuur: LL.01177gk: 162

Grondwaterkaart van Nederland. 1:50.000. Diverse bladen plus toelichting. Uitgegeven tussen 1970 en 1989 (49 delen)
Signatuur: KB-03

Nederland : overzicht van de zeewaterkerende waterschappen schaal 1:600.000
‘s-Gravenhage : Rijkswaterstaat, 1969
Signatuur: LL.01258gk: 162

Nederland : vaarwegen schaal 1:600.000 : seingeving reglement spoorwegbruggen
‘s-Gravenhage : Rijkswaterstaat, 1967
Signatuur: LL.01252gk: 162

Nederland : waterschappen die bijzondere belangen behartigen : schaal 1:600 000 / bewerking en lithografie: Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst. – Scale 1:600,000. – [The Netherlands] : [publisher not identified[ ([Delft] : Topografische Dienst, 1967)
Signatuur: LL.10977gk: 162 en LL.01247gk: 162

Nederland : waterschappen groter dan 500 ha schaal 1:600.000
‘s-Gravenhage : Rijkswaterstaat, 1967
Signatuur: LL.01248gk: 162

Nederland : hoofdwaterkeringen schaal 1:600.000 : beheer en onderhoud /  bewerking en lithografie: Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst. – Scale 1:600,000. – [The Netherlands] : [publisher not identified[ ([Delft] : Topografische Dienst, 1965)
Signatuur: LL.10973gk: 162 en LL.01253gk: 162

Nederland : vaarwegen schaal 1:600.000 : beheer – afstanden
‘s-Gravenhage : Rijkswaterstaat, 1965
Signatuur: LL.01249gk: 162

Nederland : vaarwegen schaal 1:600.000 : bevaarbaarheid naar Europese klasse-indeling
‘s-Gravenhage : Rijkswaterstaat, 1965
Signatuur: LL.01250gk: 162

Nederland : vaarwegen schaal 1:600.000 : scheepvaartrechten – open en gesloten vaarwegen
‘s-Gravenhage : Rijkswaterstaat, 1965
Signatuur: LL.01251gk: 162

Nederland : afwateringseenheden  : schaal 1:600 000 / bewerking en lithografie: Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst. – Scale 1:600,000. – [The Netherlands] : [publisher not identified[ ([Delft] : Topografische Dienst, 1964)
Signatuur: LL.10975gk: 162 en LL.10976gk: 162 en LL.01256gk: 162

Nederland : afwateringsgebieden : schaal 1:600.000
‘s-Gravenhage : Rijkswaterstaat, 1964
Signatuur: LL.01256gk: 162

Nederland : gemalen / bewerking en lithografie: Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst. – Scale 1:600,000. – [The Netherlands] : [publisher not identified[ ([Delft] : Topografische Dienst, 1964)
Signatuur: LL.10974gk: 162 en LL.01254gk: 162

Grondwaterstanden in de provincie Friesland : wintertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11025gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Friesland : zomertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11026gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Gelderland : wintertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11027gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Gelderland : zomertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11028gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincies Groningen en Drente : wintertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11024gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincies Groningen en Drente : zomertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11023gk: 62/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Limburg : wintertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11021gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Limburg : zomertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11022gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Noord-Brabant: zomertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11016gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Noord-Holland : wintertoestand. – Scale approximately 1:200,000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11013gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Noord-Holland : zomertoestand. – Scale approximately 1:200,000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11012gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Overijssel : wintertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11015gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Overijssel : zomertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11014gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincies Utrecht en Zuidholland : wintertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11017gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincies Utrecht en Zuidholland : zomertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11020gk:162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Zeeland : zomertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11018gk: 162/los/1958

Grondwaterstanden in de provincie Zeeland: wintertoestand. – Scale approximately 1:200.000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland- T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.11019gk: 162/los/1958

Verdrogingskaart van de provincie Friesland. – Scale approximately 1:200,000. -[‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland-T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.10964gk: 162/los/1958

Verdrogingskaart van de provincie Limburg. – approximately 1:200,000.-  [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland-T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.10963gk

Verdrogingskaart van de provincie Noordholland : naar een inventarisatie van de C.O.L.N.-T.N.O. [Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland-T.N.O.]. – Scale approximately 1:200,000.- [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland-T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.10961gk

Verdrogingskaart van de provincie Gelderland. – Scale approximately 1:200,000.-  [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland-T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.10967gk

Verdrogingskaart van de provincies Groningen en Drente. – Scale approximately 1:200,000. -[‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland-T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.10966gk: 162/los/1958

Verdrogingskaart van de provincie Overijssel. – Scale approximately 1:200,000. –  [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland-T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.10965gk: 162/los/1958

Verdrogingskaart van de provincie Utrecht en Zuid-Holland. – Scale approximately 1:200,000. -[‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland-T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.10968gk

Verdrogingskaart van de provincie Zeeland. – Scale approximately 1:200,000. – [‘s-Gravenhage] : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland-T.N.O., [1958]
Signatuur: LL.10962gk: 162/los/1958

Verziltingskaart van  polder- en boezemwater in de provincie Friesland : gemiddelde voorjaarstoestand 1952-1954. – Scale approximately 1:200,000. – [’s-Gravenhage] : [Commissie onderzoek landbouwwaterhuishouding Nederland T.N.O.], [1958] (Den Haag : M.P.S.)
Signatuur: LL.10955gk: 162/los/1958

Verziltingskaart van  polder- en boezemwater in de provincie Friesland : gemiddelde zomertoestand 1952-1954. – Scale approximately 1:200,000. – [’s-Gravenhage] : [Commissie onderzoek landbouwwaterhuishouding Nederland T.N.O.], [1958] (Den Haag : M.P.S.)
Signatuur: LL.10956gk: 162/los/1958

Verziltingskaart van  polder- en boezemwater in de provincie Groningen : gemiddelde voorjaarstoestand 1952-1954. – Scale approximately 1:200,000. – [’s-Gravenhage] : [Commissie onderzoek landbouwwaterhuishouding Nederland T.N.O.], [1958] (Den Haag : M.P.S.)
Signatuur: LL.10953gk: 162/los/1958

Verziltingskaart van  polder- en boezemwater in de provincie Groningen : gemiddelde zomertoestand 1952-1954. – Scale approximately 1:200,000. – [’s-Gravenhage] : [Commissie onderzoek landbouwwaterhuishouding Nederland T.N.O.], [1958] (Den Haag : M.P.S.)
Signatuur: LL.10954gk: 162/los/1958

Verziltingskaart van  polder- en boezemwater in de provincie Noord-Brabant : gemiddelde zomertoestand 1954-1956. – Scale [1:200,000].  – [’s-Gravenhage] : [Commissie onderzoek landbouwwaterhuishouding Nederland T.N.O.], [1958] (Den Haag : M.P.S.).
Signatuur: LL.10958gk: 162/los/1958

Verziltingskaart van  polder- en boezemwater in de provincie Noord-Brabant : gemiddelde voorjaarstoestand 1954-1956. – Scale [1:200,000].  – [’s-Gravenhage] : [Commissie onderzoek landbouwwaterhuishouding Nederland T.N.O.], [1958] (Den Haag : M.P.S.).
Signatuur: LL.10957gk: 162/los/1958

Verziltingskaart van  polder- en boezemwater in de provincies Noordholland en Utrecht : gemiddelde zomertoestand 1952-1954. – Scale approximately 1:200,000. – [S.l.] : [Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishuishouding Nederland-T.N.O], [1958] (Den Haag : M.P.S)
Signatuur: LL.10983gk

Verziltingskaart van  polder- en boezemwater in de provincies Noordholland en Utrecht : gemiddelde voorjaarstoestand 1952-1954. – Scale approximately 1:200,000. – [S.l.] : [Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishuishouding Nederland-T.N.O], [1958] (Den Haag : M.P.S)
Signatuur: LL.10982gk

Provincie Noordholland waterstaatkundig

Alphen a/d Rijn : Samsom, [1936]
Bijlage bij: De zeeweringen en waterschappen van Noordholland. Inzet: Terschelling
Signatuur: LL.07002gk: 16232/od/1936

Waterstaatskaart van Nederland

[’s-Gravenhage : Rijkswaterstaat], 1865-1992. Alle edities.
Signatuur: LL.03513gk , LL.03514gk, LL.03515gk, LL.03516gk. LL.03517gk

Kaart van de rivier de Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde, in drie bladen
[‘s-Gravenhage] : Ministerie van Oorlog, Topographisch Bureau, [ca. 1860]
Signatuur: LL.10996gk

Kaart van de rivieren de Oude en Nieuwe Merwede en de killen in het Bergsche Veld : in negen bladen
[Delft] : Algemeene Dienst van den Waterstaat, [1858]
Signatuur: LL.10995gk

Kaart van de rivier de Boven Maas van Visé tot Woudrichem : in vierendertig bladen
[Delft] : Algemeene Dienst van den Waterstaat, [1849-1856]
Signatuur: LL.10994gk

Kaart van de rivier de IJssel van Westervoort tot Kampen : in twintig bladen benevens twee supplementaire bladen
[Delft] : Algemeene Dienst van den Waterstaat, 1840-1846
Signatuur: LL.10993gk

Kaart van de rivieren de Boven en Neder-Rijn, de Lek en de Nieuwe Maas, van Lobith tot Brielle : in twintig bladen, benevens twee supplementaire bladen voor den Oude-Rijn en voor de Noord
[Delft] : Algemeene Dienst van de Waterstaat, 1830-1842
Signatuur: LL.10992gk

Kaart van de rivieren de Boven Rijn, de Waal, de Merwede, de Oude en een gedeelte van de Nieuwe Maas, van Lobith tot Brielle : in twintig bladen benevens twee supplementaire bladen voor de Dordsche Kil
[Delft] : Algemeene Dienst van den Waterstaat, 1830-1835
Signatuur: LL.10991gk

Grondwaterkaart van Nederland. 1:50.000. Diverse bladen plus toelichting.
Signatuur: KB-03

Websites

https://waterkaart.net/

http://www.waterstaatsgeschiedenis.nl/bronnen/

www.normaalamsterdamspeil.nl

www.rivierennederland.nl

https://www.rijkswaterstaat.nl/

www.nationaalgeoregister.nl

https://www.grondwatertools.nl/historische-kaarten