Rivierkaart in de database

Van de Rivierkaart bestond al een overzicht: Kartobibliografie van de rivierkaart (1830-19611). Bij de inventarisatie van het bezit van de UB VU zijn een aantal kleine verschillen ten opzichte van de kartobibliografie vastgesteld. De Geoplaza kaartseries database kan dus beschouwd worden als een update van de kartobibliografie.

Gebruikte gegevens

Als basis hebben we gebruik gemaakt van een Word Document op de website van Rijkswaterstaat dat inhoudelijk hetzelfde is als de Kartobibliografie. We hebben de volgende stappen genomen bij het invoeren van de informatie over de bladen.

  1. Conversie van het Word document naar gestructeerde data en inlezen van de resulterende data in een Access database.
  2. De gegevens van de UB VU inventarisatie zijn ingevoerd in de Access database. Dat wil zeggen het toevoegen van exemplaren aan de bladen, maar ook een aantal toevoegingen en correcties op de bladbeschrijvingen uit de kartobibliografie.
  3. Koppelen van de afbeeldingen op de webserver van Rijkswaterstaat als elektronische versies van een onbekend exemplaar in het bezit van Rijkswaterstaat. Ook hieruit kwamen een aantal toevoegingen en correcties voort. 
    NB Vermoedelijk zijn de originelen ondergebracht bij het Nationaal Archief, zie inventarisnummer 2.16.5150
  4. Converteren en koppelen van de bladgrenzen van de kaartbladen op basis van de Shapefiles gevonden op de webserver van Rijkswaterstaat

We hebben ons beperkt tot het invoeren van informatie die op het kaartblad vermeld staat, zonder verdere interpretatie.

NB Helaas ontbreken er een aantal afbeeldingen en bladgrenzen.

Referenties

  • Hoofs, J. and Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (2002) Kartobibliografie van de rivierkaart (1830-1961). Delft: Meetkundige Dienst, Afd. IEBD.