Over de Kaartseries Database

Ontstaan

De kaartseriesdatabase is ontstaan naar aanleiding van een project van Spinlab en Rijkswaterstaat waarbij bladen van de Waterstaatskaart van het gebied rondom Amsterdam zijn gevectoriseerd (zie deze Story Map). Daarbij zijn ook de exemplaren van de Waterstaatskaart in de collectie van de Universiteitsbibliotheek geïnventariseerd door student Onur Köse (zie: UB nieuwsbericht). 

Bij de inventarisatie is een aantal verschillen vastgesteld ten opzichte van het eerder verschenen complete overzicht: de Kartobibliografie van de waterstaatskaart (1865-1991) . Mede daarom wilden we de inventarisatie en bijgewerkte bibliografie delen met onderzoekers en andere belangstellenden.

VU Geoplaza maakt gebruik van Open Data en wil daar aan bijdragen, dus we proberen de data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable & Re-useable) aan te bieden: als een online raadpleegbare database. De data kunnen ook in verschillende formaten gedownload worden. 

De database is ontworpen en geprogrammeerd door Peter Vos.

Opzet

De database is relationeel, onderstaande afbeelding geeft daar een schematische weergave van:

  • Bladen (sheets) behoren bij een specifieke set (een serie en/of editie).
  • Van bladen bestaan er een of meerdere exemplaren (copies) in het bezit van een instelling (library).
  • Van die bladen kunnen gedigitaliseerde versies (electronic_versions) bestaan
  • en die kunnen op hun beurt weer een bron zijn van vector- of rasterdatabestanden.
Tabellen

Toekomst

Meer series

Wij zijn druk bezig met het afronden van de inventarisatie van de collectie Rivierkaarten, die zullen wij op korte termijn als tweede serie toevoegen. Het is ook onze bedoeling om de gegevens van een eerdere inventarisatie van de Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK) in de database op te nemen.

Bladgrenzen & ruimtelijk zoeken

Van de Rivierkaarten en TMK zijn de bladgrenzen digitaal beschikbaar. We streven er naar functionaliteiten toe te voegen waarmee deze series ruimtelijk doorzoekbaar worden middels een online kaartviewer.

Van de Waterstaatskaart zijn helaas alleen van de 5e editie bladgrenzen beschikbaar. Mocht u de beschikking hebben over bestanden met bladgrenzen van de Waterstaatskaart, dan horen wij dat graag!

Bibliotheken

De kaartseries database bevat nu alleen informatie over de exemplaren van de Universiteitsbibliotheek VU en gedigitaliseerde exemplaren van Rijkswaterstaat. Wij staan open voor andere bibliotheken en instellingen die hun bezit toe willen voegen aan de database.

Juli 2020 hebben wij reeds exemplaren van de Waterstaatskaart in bezit van de Universiteitsbibliotheek Utrecht kunnen toevoegen, in samenwerking met Marco van Egmond.

Lees verder over het gebruik van de database.