Data

Geomorfologische kaart 1:50.000

De Geomorfologische kaart van Nederland is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over relief, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer, gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer. Deze versie van GKN is geklipt uit het laatste bijgewerkte bestand.

Kijk voor meer informatie of downloaden van het bestand op
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-ondergrond-bro-

Een uitgebreide beschrijving van de legenda vind je hier: https://legendageomorfologie.wur.nl/
NB Klik op de naam van de laag in de Viewer om een beknopte legenda te zien.