Data

ABF Vastgoedmonitor

De Vastgoedmonitor (VGM) is een compleet informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken. U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

Voor alle onderwerpen zijn tijdreeksen beschikbaar waarbij is gecorrigeerd voor gemeentegrenswijzigingen. Alle onderwerpen zijn gerangschikt in thema’s: Wonen, Commercieel vastgoed, voorzieningen, bevolking, bedrijven en werkgelegenheid, ruimtegebruik, Primos 2007. Bovendien zijn verschillende gegevens gecombineerd om relevante indicatoren en profielen aan te bieden. De woonmilieutypologie is hier een goed voorbeeld van. De gegevens zijn afkomstig van bekende bronhouders op deze terreinen zoals bijvoorbeeld ABF Research, het CBS, Cegedim, Lisa, Locatus, Strabo en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (WWI).

FEWEB employees and students can contact Dr. Hans Koster if they want to use this data.

Source:
http://www.abfresearch.nl/producten/monitoren/vastgoedmonitor.aspx