Research

Map of Monasteries

Posted on
IJhorst, Benedictijner dubbelklooster: Dikninge

The Map of Monasteries shows the monasteries of all orders which have been represented in the present-day Netherlands during the Middle Ages and Early Modern period (until 1800). The map visualises the data assembled for the Census: Monasteries in the Netherlands until 1800.

Research

Kloosterkaart

Posted on
IJhorst, Benedictijner dubbelklooster: Dikninge

De Kloosterkaart toont de kloosters van alle orden die in Nederland gedurende de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd (tot 1800) vertegenwoordigd zijn geweest. De kaart is een visualisatie van de gegevens die zijn verzameld in de Kloosterlijst: Beknopt overzicht van de Nederlandse kloosters tot 1800.

Research

Kerkenkaart

Posted on
Michiel1972 [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], from Wikimedia Commons

De kerkenkaart vormt een onderdeel van het onderzoek naar Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970, uitgevoerd door Herman Wesselink aan de Vrije Universiteit. De kaart is een visualisatie van de door Wesselink in de periode 2013-2017 verzamelde gegevens, gedurende de looptijd van het onderzoek. Dit onderzoek heeft geleid tot de dissertatie Een sterke toren in het midden der stad.