6 datasets or portals found for "Hydrography"

Topics: Imagery Base Maps Earth Cover

Filter Results
 • United Kingdom geodata

  Search for United Kingdom's geospatial datasets by defining a search box on a map. Click on an items title to view its metadata and download the dataset.
 • Geospatial data in Asia

  All sources in this guide contain location-based data. Many of them are in ready-to-use GIS formats such as shapefiles. Other formats include tables or graphics of maps; you may convert them into GIS formats either by joining with existing GIS data, or by georeferencing. Topics: ADMIN; administrative infrastructure population ENVIRONMENT; biodiversity...
 • Oude Rivierkaarten Rijkswaterstaat 1830-1931

  Mosaic of old dutch river maps. Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke...
 • Inspire Datagids

  De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over 13 basisthema's en 21 thema's over de leefomgeving te beschrijven en via het web beschikbaar te stellen. Ook moeten de lidstaten datasets inhoudelijk op elkaar afstemmen. INSPIRE zorgt er zo voor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de...
 • TOP10NL

  TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt TOP10NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. Het bestand is uniform en consistent. TOP10NL is bovendien landsdekkend, dit betekent dat u het als basis kunt gebruiken voor heel...
 • GEOSS Data Portal

  The GEOSS Portal is your main entry point to Earth Observation data from all over the world. A selection of the resources in this portal concerns full and open access data sets (GEOSS Data CORE). These resources are included here. They cover different thematic areas.