3 datasets or portals found for "Location"

Themes: Land use Buildings Elevation

Filter Results
  • TOPraster

    TOP25raster, TOP50raster en TOP250raster are raster versions of TOP10NL. They are often used as base layers. TOP25raster, TOP50raster en TOP250raster zijn digitale kaartbestanden die inhoudelijk gelijk zijn aan het topografische basisbestand TOP10NL en worden veelvuldig gebruikt als ondergrond.
  • Urban Volume

    These data sets describe density in urban systems following a new methodology. By combining highly detailed height measurements with, amongst others, topographical data we are able to quantify urban volume. The urban-volume indicator can be used to visualise and quantify the urban extension and intensification process as is demonstrated in the paper...
  • Inspire Datagids

    De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over 13 basisthema's en 21 thema's over de leefomgeving te beschrijven en via het web beschikbaar te stellen. Ook moeten de lidstaten datasets inhoudelijk op elkaar afstemmen. INSPIRE zorgt er zo voor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de...