1 dataset or portal found for "Location"

Themes: Land use Elevation Tags: landscape

Filter Results
  • TOPraster

    TOP25raster, TOP50raster en TOP250raster are raster versions of TOP10NL. They are often used as base layers. TOP25raster, TOP50raster en TOP250raster zijn digitale kaartbestanden die inhoudelijk gelijk zijn aan het topografische basisbestand TOP10NL en worden veelvuldig gebruikt als ondergrond.