3 datasets or portals found for "Location"

Themes: Land use Elevation Formats: HTML

Filter Results
  • TOPraster

    TOP25raster, TOP50raster en TOP250raster are raster versions of TOP10NL. They are often used as base layers. TOP25raster, TOP50raster en TOP250raster zijn digitale kaartbestanden die inhoudelijk gelijk zijn aan het topografische basisbestand TOP10NL en worden veelvuldig gebruikt als ondergrond.
  • Free GIS Datasets at RtWilson

    This page contains a categorised list of links to over 300 sites providing freely available geographic datasets covering 88 countries and including some global datasets - all ready for loading into a Geographic Information System. All data is freely available, although in some cases registration is required. Available topics: Physical Geography general...
  • Inspire Datagids

    De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over 13 basisthema's en 21 thema's over de leefomgeving te beschrijven en via het web beschikbaar te stellen. Ook moeten de lidstaten datasets inhoudelijk op elkaar afstemmen. INSPIRE zorgt er zo voor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de...