25 datasets or portals found

Formats: WMS

Filter Results
 • Waterstaatskaart van Nederland

  Alle gescande waterstaatskaarten van Nederland zijn samengevoegd tot één groot landelijk geo-gerefereerd ecw-bestand. De randschriften met de beschrijvingen zijn apart opgeslagen en via een muisklik via services oproepbaar. Voor verdere informatie over deze kaarten: zie document in beschrijvende documentatie
 • Natuurschoonwet landgoederen

  Map sheets with Dutch estates according to the Natuurschoonwet (Nature Conservation Act) of 1928 (drawn by Staatsbosbeheer (Forestry Commission) for its own use). The subscribed estates were vectorized in 2010. This is the digitized version of this map: UBVU LibSearch Kaartbladen met Nederlandse landgoederen volgens de Natuurschoonwet van 1928 (ingetekend...
 • Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden

  Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden [TMK] Schaal 1:50.000 ['s-Gravenhage] : Ministerie van Oorlog See the resources for a complete description.
 • Postcode map of The Netherlands

  4-digit postcode borders, 4-digit postcode names and 4-digit postcode numbers, in the Netherlands. The 4-digit postcode map of the Netherlands contains only postcodes with addresses which are in use. Planned or demolished addresses are not present in the map. Attributes Every 4-digit postcode area has a number of attributes: the 4-digit postcode, a...
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

  De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. De Wet Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) bepaalt dat gemeenten basisgegevens over gebouwen en adressen registreren in een geautomatiseerd systeem. Daarnaast dienen ze een kopie hiervan in de Landelijke Voorziening BAG te plaatsen. De wet...
 • Bestand bodemgebruik Nederland (CBS Bodemstatistiek)

  Digital geometry of land use in the Netherlands. Examples of land use are traffic areas, buildings, recreation areas and indoor and open water. The borders are largely based on the TOP10 Vector. Aerial photographs are used for interpretation. The data were collected in the summer of 2006. In 2009 and 2010 this was the most current file on land use. In the...
 • Geomorfologische Kaart van Nederland

  Polygon file of contours, genesis and age, scale 1: 50.000 in the form of a descriptive code which consists of a number, followed by a letter and then again a number. This version of GKN is clipped from the latest updated file (2008). Polygonenbestand met informatie over relief, genese en ouderdom, schaal 1:50.000. in de vorm van een beschrijvende code...
 • Bodemkaart van Nederland

  Spatial information about the soil structure to roughly 1 meter depth (scale 1: 50.000). The map groundwater stages (Gt's) provides information about the groundwater course from the trajectory of the Average Highest groundwater levels (GHG) and the lowest average Groundwater (GLG). Ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte...
 • Nieuwe Kaart van Nederland

  Overview of new spatial developments (version September 2008). Purpose: Democratisation of information on spatial planning - Overview of new spatial developments - Promoting regional cooperation - Better mobilization and cross-linking of geo-information. Totaaloverzicht van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (versie september 2008). Doel: Democratiseren...
 • Nationaal Wegen Bestand (NWB)

  Nationaal Wegenbestand (NWB). Sinds eind 2011 is het door Rijkswaterstand beheerde Nationaal Wegenbestand (NWB) vrij toegankelijk. De dataset is onder meer beschikbaar via de website van het Nationaal Georegister (PDOK).
 • CBS bevolkingskernen

  Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. De afbakening van bevolkingskernen is voortgekomen uit een vraag naar cijfers op het niveau van bevolkingskernen in het Volkstellingprogramma 2001 van Eurostat. Het begrip bevolkingskern sluit aan bij het begrip 'locality' dat de Verenigde Naties bezigen in hun...
 • Natuurmeting Op Kaart: Planologische Ecologische Hoofd Structuur

  De Natuurmeting Op Kaart 2014 (NOK2014) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Recreatie om de Stad (RodS) en Robuuste Ecologische VerbindingsZones (REVZ) op 1 januari 2014. De NOK2014 bevat informatie over: 1) De begrenzing van de planologische EHS, 2) Begrenzingen van rijksdoelen, 3) De status van de...
 • GADM database of Global Administrative Areas

  GADM is a spatial database of the location of the world's administrative areas (or adminstrative boundaries) for use in GIS and similar software. Administrative areas in this database are countries and lower level subdivisions such as provinces, departments, bibhag, bundeslander, daerah istimewa, fivondronana, krong, landsvæðun, opština, sous-préfectures,...
 • Planned Land Use: Ruimtelijke plannen Wro

  Officially published spatial plans in accordance with Wro / Bro . Note: The data in this dataset are updated monthly. Consult the official portal Ruimtelijkeplannen.nl for the most current plan information. Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks...
 • Oude Rivierkaarten Rijkswaterstaat 1830-1931

  Mosaic of old dutch river maps. Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke...
 • TOPraster

  TOP25raster, TOP50raster en TOP250raster are raster versions of TOP10NL. They are often used as base layers. TOP25raster, TOP50raster en TOP250raster zijn digitale kaartbestanden die inhoudelijk gelijk zijn aan het topografische basisbestand TOP10NL en worden veelvuldig gebruikt als ondergrond.
 • CBS gebiedsindeling

  The dataset CBS gebiedsindelingen (zoning) contains the zoning areas used by the CBS. Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert. De indelingen zijn gegeven van 2003 t/m 2015 in gegeneraliseerde vorm. Het meest recente jaar bevat voorlopige grenzen. De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen: Gemeente; Landsdeel;...
 • Gridded Population of the World (GPW)

  GPWv3 depicts the distribution of human population across the globe. GPWv3 provides globally consistent and spatially explicit human population information and data for use in research, policy making, and communications. This is a gridded, or raster, data product that renders global population data at the scale and extent required to demonstrate the...
 • NUTS regions European Union

  The NUTS classification (Nomenclature of territorial units for statistics) is a hierarchical system for dividing up the economic territory of the EU for the purpose of : The collection, development and harmonisation of European regional statistics Socio-economic analyses of the regions NUTS 1: major socio-economic regions NUTS 2: basic regions for the...
 • Curaçao

  Uitgave: [S.l. : s.n., [1911] Den Haag : Smulders Omvang/vorm 1 kaartserie. : in kleur ; 37 x 37 cm + legenda, bladwijzer (schaal 1:200.000) Plaatskenmerk: Kaartenverzameling : LL.01484gk: 660323/od/1911 Delen: De serie bestaat uit 18 bladen Het betreft de gedigitaliseerde versie van deze kaart: UBVU catalogus In de beeldbank kunt u gratis hoge kwaliteit...