7 datasets or portals found for "Planning Cadastre"

Filter Results
 • Planned Land Use: Ruimtelijke plannen Wro

  Officially published spatial plans in accordance with Wro / Bro . Note: The data in this dataset are updated monthly. Consult the official portal Ruimtelijkeplannen.nl for the most current plan information. Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks...
 • Kadastrale kaart

  Boundaries of cadastral parcels in the Netherlands. Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren. Een kadastrale kaart geeft...
 • Malawi Spatial Data Portal (MASDAP)

  MASDAP, a public platform for GIS Data to support development in Malawi. Cotains over 170 spatial data sets, both vector and raster data model. Data is downloadable in a range of formats (e.g. GeoJSON, Excel, CSV, zipped shapefile, GML, KML). This web-based data sharing tool was launched in November 2012, managed by the National Spatial Data Center (in...
 • Data portal gemeente Rotterdam

  Data portal van de gemeente Rotterdam met data over uiteenlopende onderwerpen. Thema's: geschiedenis archief rotterdam personen genealogie burgerlijke stand lidar geodata bruggen basisinformatie Rotterdam vastgoed tvm tijdelijke verkeershinder strooiroutes straatnamen speeltoestellen sloten slagbomen shape scholen puntenwolk productnormering...
 • Nieuwe Kaart van Nederland

  Overview of new spatial developments (version September 2008). Purpose: Democratisation of information on spatial planning - Overview of new spatial developments - Promoting regional cooperation - Better mobilization and cross-linking of geo-information. Totaaloverzicht van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (versie september 2008). Doel: Democratiseren...
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

  De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. De Wet Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) bepaalt dat gemeenten basisgegevens over gebouwen en adressen registreren in een geautomatiseerd systeem. Daarnaast dienen ze een kopie hiervan in de Landelijke Voorziening BAG te plaatsen. De wet...
 • Inspire Datagids

  De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over 13 basisthema's en 21 thema's over de leefomgeving te beschrijven en via het web beschikbaar te stellen. Ook moeten de lidstaten datasets inhoudelijk op elkaar afstemmen. INSPIRE zorgt er zo voor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de...