110 datasets or portals found

Filter Results
 • Home & Living boulevards (woonboulevards / meubelboulevards)

  This dataset contains the locations of 77 home & living boulevards. The addresses come from the website http://www.woonboulevard.nl/. The addresses have been geocoded by the SPINlab, Vrije Universiteit Amsterdam, on 22 February 2016. The Excel file wounboulevards.NL_2016_metadata_code-field.xlsx shows the geocode-level: mostly six-digit zipcode or a...
 • NVM-regio's

  Het bestand NVMregios is opgebouwd vanuit een door de Nederlandse Vereniging van Makelaars aangeleverde tabel met PC4-gebieden en NVM-regionummers. Het betreft de nieuwe NVM-indeling van 76 regio's. De oude indeling kent 80 regio's en is gemeentegrensgebonden, de nieuwe indeling laat die grens los. Jasper Dekkers, Spinlab Vrije Universiteit, oktober 2006
 • Randstad, Intermediaire zone, Perifere zone

  Deze shapefile is gemaakt o.b.v. de Corop-indeling (jaar: 2000) volgens de aanpak die Wagtendonk & Rietveld (2000, pp.30-31) gevolgd hebben. De attributen Randstad, Interm_zone en Periferie geven aan of een corop-regio in de Randstad, resp. Intermediaire zone resp. perifere zone liggen. Referentie: Wagtendonk, A.W. & P. Rietveld (2000),...
 • Nationaal Wegen Bestand (NWB)

  Nationaal Wegenbestand (NWB). Sinds eind 2011 is het door Rijkswaterstand beheerde Nationaal Wegenbestand (NWB) vrij toegankelijk. De dataset is onder meer beschikbaar via de website van het Nationaal Georegister (PDOK).
 • CBS bevolkingskernen

  Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. De afbakening van bevolkingskernen is voortgekomen uit een vraag naar cijfers op het niveau van bevolkingskernen in het Volkstellingprogramma 2001 van Eurostat. Het begrip bevolkingskern sluit aan bij het begrip 'locality' dat de Verenigde Naties bezigen in hun...
 • Natuurmeting Op Kaart: Planologische Ecologische Hoofd Structuur

  De Natuurmeting Op Kaart 2014 (NOK2014) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Recreatie om de Stad (RodS) en Robuuste Ecologische VerbindingsZones (REVZ) op 1 januari 2014. De NOK2014 bevat informatie over: 1) De begrenzing van de planologische EHS, 2) Begrenzingen van rijksdoelen, 3) De status van de...
 • GADM database of Global Administrative Areas

  GADM is a spatial database of the location of the world's administrative areas (or adminstrative boundaries) for use in GIS and similar software. Administrative areas in this database are countries and lower level subdivisions such as provinces, departments, bibhag, bundeslander, daerah istimewa, fivondronana, krong, landsvæðun, opština, sous-préfectures,...
 • Planned Land Use: Ruimtelijke plannen Wro

  Officially published spatial plans in accordance with Wro / Bro . Note: The data in this dataset are updated monthly. Consult the official portal Ruimtelijkeplannen.nl for the most current plan information. Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks...
 • Oude Rivierkaarten Rijkswaterstaat 1830-1931

  Mosaic of old dutch river maps. Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke...
 • TOPraster

  TOP25raster, TOP50raster en TOP250raster are raster versions of TOP10NL. They are often used as base layers. TOP25raster, TOP50raster en TOP250raster zijn digitale kaartbestanden die inhoudelijk gelijk zijn aan het topografische basisbestand TOP10NL en worden veelvuldig gebruikt als ondergrond.
 • Actueel Hoogtebestand Nederland

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Een digitale hoogtekaart, als het ware. Voor heel Nederland is van elke vierkante meter bekend wat de hoogte is. De waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat laten het AHN maken voor hun dagelijks werk, met name voor waterbeheer...
 • CORINE land cover data

  The CORINE Land Cover (CLC) database was finalised in the early 1990s as part of the European Commission programme to COoRdinate INformation on the Environment (Corine). Version for 1990, 2000 and 2006 are available for download at the European Environment Agency.
 • Open Street Map

  OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you. OpenStreetMap data is licensed under the Open Data Commons Open Database License (ODbL). use one of the sources listed on [openstreetmap.org/export] (https://www.openstreetmap.org/export) for bulk data downloads: Overpass API - Download this bounding box from a mirror of the OpenStreetMap...
 • CBS gebiedsindeling

  The dataset CBS gebiedsindelingen (zoning) contains the zoning areas used by the CBS. Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert. De indelingen zijn gegeven van 2003 t/m 2015 in gegeneraliseerde vorm. Het meest recente jaar bevat voorlopige grenzen. De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen: Gemeente; Landsdeel;...
 • Web Map of National Geospatial Data Infrastructure portals of 70 countries worldwide

  A [UNIGIS] (http://www.unigis.net "UNIGIS International Association") alumnus has published a web map using CartoDB displaying weblinks to national geospatial data infrastructure portals of about 70 countries worldwide. The website is in Spanish, but the map itself is in English.
 • WorldPop - Population data

  High spatial resolution, contemporary data on human population distributions are a prerequisite for the accurate measurement of the impacts of population growth, for monitoring changes and for planning interventions. The WorldPop project aims to meet these needs through the provision of detailed and open access population distribution datasets built using...
 • OV-fiets data

  Door voor iedere 5 minuten het aantal beschikbare ov-fietsen te registreren en op te slaan, heeft de Rijksuniversiteit Groningen door de tijd heen het aantal beschikbare fietsen per huurlocatie gevisualiseerd en geanalyseerd. Deze data-streams zijn interessant voor bijvoorbeeld vervoerseconomen.
 • Imergis.nl - Geografische open-data GIS-bestanden

  Imergis biedt topografische detailkaarten samengesteld uit open data, plus themakaarten van provincies, veiligheidsregio's, politiegebieden, vitale OOV-partners, en grote plaatsen. Bronnen zijn ondermeer de Basisregistratie Topografie, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Open Street Map, Risicokaart, Rijkswaterstaat, Defensie, en veiligheidsregio's....
 • Gridded Population of the World (GPW)

  GPWv3 depicts the distribution of human population across the globe. GPWv3 provides globally consistent and spatially explicit human population information and data for use in research, policy making, and communications. This is a gridded, or raster, data product that renders global population data at the scale and extent required to demonstrate the...
 • Waterstaatskaart van Nederland

  Alle gescande waterstaatskaarten van Nederland zijn samengevoegd tot één groot landelijk geo-gerefereerd ecw-bestand. De randschriften met de beschrijvingen zijn apart opgeslagen en via een muisklik via services oproepbaar. Voor verdere informatie over deze kaarten: zie document in beschrijvende documentatie