38 datasets or portals found

Groups: Data

Filter Results
 • Natuurschoonwet landgoederen

  Map sheets with Dutch estates according to the Natuurschoonwet (Nature Conservation Act) of 1928 (drawn by Staatsbosbeheer (Forestry Commission) for its own use). The subscribed estates were vectorized in 2010. This is the digitized version of this map: UBVU LibSearch Kaartbladen met Nederlandse landgoederen volgens de Natuurschoonwet van 1928 (ingetekend...
 • Topographische en militaire kaart van het Koningr─│k der Nederlanden

  Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden [TMK] Schaal 1:50.000 ['s-Gravenhage] : Ministerie van Oorlog See the resources for a complete description.
 • Postcode map of The Netherlands

  4-digit postcode borders, 4-digit postcode names and 4-digit postcode numbers, in the Netherlands. The 4-digit postcode map of the Netherlands contains only postcodes with addresses which are in use. Planned or demolished addresses are not present in the map. Attributes Every 4-digit postcode area has a number of attributes: the 4-digit postcode, a...
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

  De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. De Wet Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) bepaalt dat gemeenten basisgegevens over gebouwen en adressen registreren in een geautomatiseerd systeem. Daarnaast dienen ze een kopie hiervan in de Landelijke Voorziening BAG te plaatsen. De wet...
 • Bestand bodemgebruik Nederland (CBS Bodemstatistiek)

  Digital geometry of land use in the Netherlands. Examples of land use are traffic areas, buildings, recreation areas and indoor and open water. The borders are largely based on the TOP10 Vector. Aerial photographs are used for interpretation. The data were collected in the summer of 2006. In 2009 and 2010 this was the most current file on land use. In the...
 • Geomorfologische Kaart van Nederland

  Polygon file of contours, genesis and age, scale 1: 50.000 in the form of a descriptive code which consists of a number, followed by a letter and then again a number. This version of GKN is clipped from the latest updated file (2008). Polygonenbestand met informatie over relief, genese en ouderdom, schaal 1:50.000. in de vorm van een beschrijvende code...
 • Bodemkaart van Nederland

  Spatial information about the soil structure to roughly 1 meter depth (scale 1: 50.000). The map groundwater stages (Gt's) provides information about the groundwater course from the trajectory of the Average Highest groundwater levels (GHG) and the lowest average Groundwater (GLG). Ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte...
 • Urban Volume

  These data sets describe density in urban systems following a new methodology. By combining highly detailed height measurements with, amongst others, topographical data we are able to quantify urban volume. The urban-volume indicator can be used to visualise and quantify the urban extension and intensification process as is demonstrated in the paper...
 • Nieuwe Kaart van Nederland

  Overview of new spatial developments (version September 2008). Purpose: Democratisation of information on spatial planning - Overview of new spatial developments - Promoting regional cooperation - Better mobilization and cross-linking of geo-information. Totaaloverzicht van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (versie september 2008). Doel: Democratiseren...
 • EUWATHER

  Spatial data from the EUWATHER project, a co-operation of the University of Brighton, Venice, Girona, Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam and it's partners.
 • Dutch spatial policy zones

  This datasets contains a range of spatial policy zones from the famous Dutch spatial planning system, i.e.: The borders of the so-called 'Groene Hart', the green open area in between the four large cities in the west of the Netherlands. We have included the borders for 1958, 1993, and 2004. The New Town Policy borders from 1974. The borders of the...
 • ABF Vastgoedmonitor

  De Vastgoedmonitor (VGM) is een compleet informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken. U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen. Voor alle onderwerpen zijn tijdreeksen beschikbaar waarbij is...
 • Charging stations (Oplaadpalen)

  This dataset contains the locations of charging stations for electrical vehicles in multiple European countries. Per 25 May 2016, the dataset contained 27,000+ records. The dataset is available for download as kml-file at the source website (http://www.oplaadpalen.nl). The Geoplaza team has converted the dataset to shapefile and added X,Y-coordinates in...
 • Main locations of schools

  Main locations of schools (primary and secondary education) In Dutch: Hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Source: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - downloaded data 15 March 2016 The DUO-data has been geocoded by SPINlab Vrije Universiteit Amsterdam using the BAG (version 01 January 2016) in combination with...
 • Centercom Shopping mall locations

  This dataset contains a list of shopping malls where Centercom is conducting marketing actions. The datasets has been geocoded using the GeoDMS-BAG geocoding tool as developed by SPINlab Vrije Universiteit Amsterdam and Object Vision BV. Information about the Geocode-level is included with the dataset. Other attributes listed in the data: whether or not a...
 • IKEA locations

  This dataset lists the locations of the IKEA home & liging outlets in the Netherlands. Two belgian and one German outlet are also included.
 • Home & Living boulevards (woonboulevards / meubelboulevards)

  This dataset contains the locations of 77 home & living boulevards. The addresses come from the website http://www.woonboulevard.nl/. The addresses have been geocoded by the SPINlab, Vrije Universiteit Amsterdam, on 22 February 2016. The Excel file wounboulevards.NL_2016_metadata_code-field.xlsx shows the geocode-level: mostly six-digit zipcode or a...
 • NVM-regio's

  Het bestand NVMregios is opgebouwd vanuit een door de Nederlandse Vereniging van Makelaars aangeleverde tabel met PC4-gebieden en NVM-regionummers. Het betreft de nieuwe NVM-indeling van 76 regio's. De oude indeling kent 80 regio's en is gemeentegrensgebonden, de nieuwe indeling laat die grens los. Jasper Dekkers, Spinlab Vrije Universiteit, oktober 2006
 • Randstad, Intermediaire zone, Perifere zone

  Deze shapefile is gemaakt o.b.v. de Corop-indeling (jaar: 2000) volgens de aanpak die Wagtendonk & Rietveld (2000, pp.30-31) gevolgd hebben. De attributen Randstad, Interm_zone en Periferie geven aan of een corop-regio in de Randstad, resp. Intermediaire zone resp. perifere zone liggen. Referentie: Wagtendonk, A.W. & P. Rietveld (2000),...
 • Nationaal Wegen Bestand (NWB)

  Nationaal Wegenbestand (NWB). Sinds eind 2011 is het door Rijkswaterstand beheerde Nationaal Wegenbestand (NWB) vrij toegankelijk. De dataset is onder meer beschikbaar via de website van het Nationaal Georegister (PDOK).