TOP10NL

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt TOP10NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. Het bestand is uniform en consistent. TOP10NL is bovendien landsdekkend, dit betekent dat u het als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

Objectklassen

TOP10NL is opgebouwd uit verschillende topografische elementen. In het bestand kunt u de volgende objectklassen raadplegen:

wegdeel;
spoorbaandeel;
waterdeel;
gebouw;
terrein;
inrichtingselement;
reliëf; 
registratief gebied;
geografisch gebied; 
functioneel gebied.

Meer informatie over de opbouw en het gebruik van TOP10NL vindt u in het Gegevensmodel TOP10NL bij Documenten.

Ontstaan en actualiteit

TOP10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, veldopnamen en informatie uit externe bestanden. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen. Informatie over de geplande updates en de actualiteit van TOP10NL vindt u bij Documenten.

Bestandsformaten

GML: Via PDOK is TOP10NL in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.

FGDB: TOP10NL in FGDB-formaat wordt geleverd door de firma Esri.

Overige formaten: Wenst u TOP10NL in een ander formaat? Vraag dan een offerte aan bij het Klantcontactcenter van het kadaster

(bron tekst)

typen

haven; groeve; golfterrein; zwembad complex; begraafplaats; sluizencomplex; grafheuvel; zweefvliegveldterrein; kazerne, legerplaats; jachthaven; oliewinning; circuit; eendenkooi; grindwinning; productie-installatie; emplacement; dierentuin, safaripark; openluchtmuseum; heemtuin; arboretum; verzorgingsplaats; viskwekerij; militair oefengebied, schietterrein; transformatorstation; park; boswachterij; kartingbaan; caravanpark; zuiveringsinstallatie; openluchttheater; ijsbaan; wildwissel; slipschool; helikopterlandingsterrein; bungalowpark; vliegveld, luchthaven; volkstuinen; pinetum; stortplaats; windturbinepark; mijn; recreatiegebied; infiltratiegebied; natuurgebied, natuurreservaat; renbaan; sportterrein, sportcomplex; zenderpark; erebegraafplaats; plantsoen; tennispark; onbekend; skibaan; zoutwinning; crossbaan; woonwagencentrum; camping, kampeerterrein; zandwinning; werf; tuincentrum; gebouwencomplex; gaswinning; bedrijventerrein; mosselbank; landgoed; ; pompstation; kliniek, inrichting, sanatorium; luchtwachttoren; wegrestaurant; postkantoor; radiotoren, televisietoren; deelraadsecretarie; overig; klokkentoren; motel; ruïne; school; schoorsteen; transformatorstation; windmolen: korenmolen; huizenblok; klooster, abdij; stadion; waterradmolen; tank; crematorium; gemeentehuis; kerncentrale, kernreactor; kunstijsbaan; elektriciteitscentrale; politiebureau; peilmeetstation; ziekenhuis; museum; kas, warenhuis; tankstation; windmolen: watermolen; remise; militair gebouw; uitzichttoren; schaapskooi; telecommunicatietoren; religieus gebouw; psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum; universiteit; wegenwachtstation; kerk; veiling; brandtoren; zwembad; treinstation; bezoekerscentrum; hulpsecretarie; toren; radartoren; werf; fabriek; verkeerstoren; radarpost; fort; windmolen; kapel; zendtoren; stadskantoor; sporthal; kasteel; hotel; lichttoren; bunker; parkeerdak, parkeerdek, parkeergarage; koepel; gemaal; gevangenis; watertoren; manege; koeltoren; recreatiecentrum; metrostation; dok; vuurtoren; reddingboothuisje; ; plaats, bewoond oord; buurtschap; huizengroep; bosgebied; zeegat, zeearm; kaap, hoek; overig; woonwijk; vliedberg; heuvel, berg; terp; bank, ondiepte, plaat; wad; geul, vaargeul; polder; eiland; duingebied; heidegebied; zee; streek, veld; meer, plas, ven, vijver; ; stuw; schietbaan; paalwerk; hekwerk; muur; wegafsluiting; hoogspanningsleiding; kabelbaan; aanlegsteiger; geluidswering; bomenrij; sluisdeur; kogelvanger schietbaan; heg, haag; overig; verkeersgeleider; stormvloedkering; dam, koedam; ; kaap; gemaal; GPS kernnetpunt; markant object; gedenkteken, monument; overig; paal; zendmast; kabelbaanmast; tol; schoorsteen; windmolen: korenmolen; hoogspanningsmast; radiobaken; kilometerpaal; oliepompinstallatie; dukdalf; laadperron; peilmeetstation; stuw; windmolen: watermolen; windturbine; radiotelescoop; uitzichttoren; kogelvanger schietbaan; sluisdeur; kilometerpaal water; pijler; station; brandtoren; golfmeetpaal; licht, lichtopstand; helikopterlandingsplatform; seinmast; kruis; kilometerraaipaal; wegwijzer; windmolentje; grenspunt; zichtbaar wrak; RD punt; strandpaal; peilschaal; hunebed; toren; radarpost; kilometerraaibord; kraan; windmolen; boom; baak; kapel; gaswinning; vlampijp; lichttoren; kilometerpaal spoorweg; ; gemeente; provincie; ; metro; tram; trein; kruising; ; heide; grasland; aanlegsteiger; populieren; basaltblokken, steenglooiing; overig; bos: gemengd bos; bos: loofbos; spoorbaanlichaam; dodenakker; bebouwd gebied; bos: griend; dodenakker met bos; boomgaard; fruitkwekerij; zand; boomkwekerij; akkerland; bos: naaldbos; ; waterloop; greppel, droge sloot; meer, plas, ven, vijver; ; duiker; ; bron, wel; ; zee; waterloop; meer, plas, ven, vijver; droogvallend; ; fietsers, bromfietsers; voetgangers; gemengd verkeer; overig; verhard; onverhard; ; overig; straat; autosnelweg; startbaan, landingsbaan; lokale weg; regionale weg; hoofdweg; rolbaan, platform;

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.kadaster.nl/web/artikel/Alle-producten-1/TOP10NL.htm
Last Updated August 9, 2017, 07:31 (UTC)
Created April 9, 2015, 08:28 (UTC)
Status onGoing
Theme
Topic
Usage Contraints None
Region Netherlands
Classification unclassified
Custodian Beheer PDOK
Temporal extent 2011;2012
Bbox-east-long 7.228
Bbox-west-long 3.332
Bbox-north-lat 53.632
Bbox-south-lat 50.75
Spatial reference system EPSG:28992