Randstad, Intermediaire zone, Perifere zone

Deze shapefile is gemaakt o.b.v. de Corop-indeling (jaar: 2000) volgens de aanpak die Wagtendonk & Rietveld (2000, pp.30-31) gevolgd hebben. De attributen Randstad, Interm_zone en Periferie geven aan of een corop-regio in de Randstad, resp. Intermediaire

zone resp. perifere zone liggen.

Referentie: Wagtendonk, A.W. & P. Rietveld (2000), Ruimtelijke ontwikkelingen woningbouw Nederland 1980-1995; Een historisch-kwantitatieve analyse van de ruimtelijke ontwikkelingen in de woningbouw 1980-1995 ter ondersteuning van de Omgevings-effectrapportage Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Jasper Dekkers
Last Updated August 9, 2017, 11:47 (UTC)
Created July 2, 2015, 12:29 (UTC)
Status completed
Theme
Topic
Usage Contraints Het bestand is vrij om te gebruiken en te downloaden
Region Netherlands
Classification confidential
Contact Jasper Dekkers
Contact Email j.dekkers@vu.nl
Creation date 2007-09-18
Temporal extent 2000
Bbox-east-long 7.229
Bbox-west-long 3.281
Bbox-north-lat 53.486
Bbox-south-lat 50.746
Spatial reference system EPSG: 28892