Archeologische Monumenten Kaart

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) is in samenwerking met de verschillende provincies en gemeentelijk archeologen ontwikkeld. De kaart bevat een overzicht van archeologische terreinen in Nederland. De AMK is een van de bronnen om ruimtelijke plannen, zoals streek- en bestemmingsplannen, te kunnen opstellen, beoordelen en toetsen op hun gevolgen voor de archeologie. Een groot aantal provincies gebruikt de AMK ook als bron voor de ontwikkeling van digitale cultuurhistorische waardenkaarten. De terreinen zijn beoordeeld op de criteria kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde. Op grond van deze criteria zijn de terreinen ingedeeld in terreinen met archeologische waarde, hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde. Onder deze laatste categorie vallen ook de wettelijk beschermde monumenten. De AMK vormt altijd een momentopname van de archeologische kennis over een provincie. Ieder jaar komen er nieuwe archeologische terreinen bij. Bestaande terreinen kunnen vervallen, groter of juist kleiner worden. Daarnaast kunnen ook buiten de terreinen die op de AMK staan, waardevolle archeologische resten liggen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/amk-en-ikaw
Author Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Last Updated August 9, 2017, 07:32 (UTC)
Created March 16, 2017, 16:21 (UTC)
Status completed
Theme
Topic
Usage Contraints De afwezigheid van een archeologisch monument betekent niet dat er zich geen resten in de bodem kunnen bevinden. Raadpleeg bij ingrepen daarom altijd een specialist. Daar komt bij dat sinds 2014 de Archeologische Monumentenkaart (AMK) niet meer wordt bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De huidige AMK kan dan ook beschouwd worden als een statisch bestand.
Region Netherlands
Classification unclassified
Custodian Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Contact UBVU
Contact Email geoplaza.ub@vu.nl
Creation date 2014-07-18
Temporal extent
Bbox-east-long 7.228
Bbox-west-long 3.332
Bbox-north-lat 53.632
Bbox-south-lat 50.75
Spatial reference system EPSG:28992