Bodemkaart van Nederland

Spatial information about the soil structure to roughly 1 meter depth (scale 1: 50.000). The map groundwater stages (Gt's) provides information about the groundwater course from the trajectory of the Average Highest groundwater levels (GHG) and the lowest average Groundwater (GLG).

Ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte (schaal 1:50.000). De kaart met grondwatertrappen (Gt's) geeft informatie over het grondwaterstandsverloop via het traject van de Gemiddeld Hoogste Grondwatertstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG). Versie 2006 onderscheidt zich van de eerdere versie doordat aan de kaartvlakken met veengronden in de omgeving van de oostelijke zandgronden informatie is toegevoegd over de actualiteit. De informatie over deze veenvlakken is beschikbaar gekomen bij de zgn. Veenkartering die bij ca. 100 000 ha is uitgevoerd. Hierbij werd per kaartvlak nagegaan of er nu nog sprake is van een veengrond.Bij deze quick scan zijn de vlakken met verouderde informatie niet opnieuw gekarteerd. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp
Last Updated August 29, 2017, 10:55 (UTC)
Created April 2, 2015, 09:06 (UTC)
Status completed
Theme
Topic
Usage Contraints Attribution: ©Alterra, wageningen
Region Netherlands
Classification restricted
Custodian Alterra, Wageningen
Contact VU Geoplaza
Contact Email geoplaza.ub@vu.nl
Creation date 2006
Temporal extent 2006
Bbox-east-long 7.228
Bbox-west-long 3.332
Bbox-north-lat 53.632
Bbox-south-lat 50.75
Spatial reference system EPSG:28992