Bestand bodemgebruik Nederland (CBS Bodemstatistiek)

Digital geometry of land use in the Netherlands. Examples of land use are traffic areas, buildings, recreation areas and indoor and open water. The borders are largely based on the TOP10 Vector. Aerial photographs are used for interpretation. The data were collected in the summer of 2006. In 2009 and 2010 this was the most current file on land use. In the 2nd quarter of 2011 the 2008 Land Use file was published-.

Digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater; ;. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de TOP10 Vector. bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2006. In 2009 en 2010 is dit het meest actuele bestand van het bodemgebruik. In het 2e kwartaal van 2011 is het Bestand Bodemgebruik 2008 gepubliceerd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/publicaties/geografische-data/archief/2011/2008-geografische-data-bestand-bodemgebruik-2003.htm
Last Updated August 30, 2017, 12:46 (UTC)
Created April 9, 2015, 07:36 (UTC)
Status onGoing
Theme
Topic
Usage Contraints Attribution: CBS
Region Netherlands
Classification unclassified
Custodian Beheer PDOK
Contact VU Geoplaza
Contact Email geoplaza.ub@vu.nl
Temporal extent 2006-
Bbox-east-long 7.229
Bbox-west-long 3.281
Bbox-north-lat 53.486
Bbox-south-lat 50.746
Spatial reference system EPSG:28992