Research  

Faculty of Humanities  Faculty of Economics and Business Administration  

Spinlab  

 • Kloosterkaart: Nederlandse middeleeuwse kloosters in kaart gebracht

  • Research
  • Faculty of Humanities

  Deze Kloosterkaart is gebaseerd op de Kloosterlijst, die eveneens aan de VU is vervaardigd. De kaart is interactief, in die zin dat de situatie wordt weergegeven in een jaar van keuze en dat een selectie van kloosterorden kan worden samengesteld. De keuze voor een jaar wordt gedaan met de tijdschuif onderaan of door in het venster bovenaan de kaart een jaartal in te geven. De kloosterorden zijn als kaartlagen (layers) te zien. Elke kloosterorde volgt een bepaalde regel, meestal aangevuld met een set aan constituties (een reglement) waaraan de leden van de orde zich moesten houden. Het aantal kloosterregels is gering: daarom zijn de orden gegroepeerd naar regels die elk een eigen kleur hebben. Daarbinnen wordt de variëteit aan orden weergegeven door het gebruik van icoontjes.  De kloosterordes met hun symbolen worden zichtbaar door de legenda aan te klikken. Een klik op het symbool van een individueel klooster toont het bijbehorende record uit de Kloosterlijst, vaak met

  ...
 • Map of Monasteries: Dutch medieval monasteries on the map

  • Research
  • Faculty of Humanities

  This Map of Monasteries is based on the Census ‘Medieval Monasteries in the Netherlands’ which has been compiled at the Vrije Universiteit Amsterdam. The map is interactive: the situation is shown as it was in a year of choice, and it is possible to present the data according to a specific selection of monastic orders. The option of a specific year is done with the aid of the gliding scale at the bottom of the map or by entering a year in the window at the top. The orders are visible as layers on the map. Each order follows a monastic rule, mostly supplemented by a set of constitutions regulating the life of the members of the order. The number of ecclesiastically approved rules is small: therefore the orders are grouped according to these rules, each of which has received a colour of its own. Within these groups, the variety of orders is indicated by the use of icons. The orders become visible by clicking the legend. A click on the symbol of an individual monastery shows the

  ...
 • Mapping the Via Appia

  • Research
  • Spinlab

  Some historical maps for the mapping the Via Appia project.

  This will be updated in a later stage.

   

  mappingtheviaappia.nl/4dgis

  ...
 • Economische Waardering van Erfgoed

  • Research
  • Faculty of Economics and Business Administration

  Economische waardering van Erfgoed

  In de afgelopen jaren is door de afdeling Ruimtelijk Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam veel onderzoek verricht naar economische waardering van erfgoed. Het onderzoek was er op gericht om de maatschappelijke baten van dat erfgoed – die in tegenstelling tot de kosten van onderhoud, restauratie, enzovoorts niet direct zichtbaar zijn – voor het voetlicht te brengen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Jan Rouwendal; die er zijn inaugurale rede aan wijdde. 

  Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met Platform 31 (http://www.platform31.nl/), de Rijksdienst voor het Cultureel

  ...