Research  Education  

Faculty of Humanities  Faculty of Economics and Business Administration  

Faculty of Theology  Course  Spinlab  Student research  

 • Kerkenkaart: Nederlandse kerkgebouwen 1800-1970

  • Research
  • Faculty of Theology
  Fullscreen

  Toelichting en verantwoording

  De kerkenkaart vormt een onderdeel van het onderzoek naar Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970, uitgevoerd door Herman Wesselink aan de Vrije Universiteit. De kaart is een visualisatie van de door Wesselink in de periode 2013-2017 verzamelde gegevens, gedurende de looptijd van het onderzoek. Dit onderzoek heeft geleid tot de dissertatie Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen [link].

  De belangrijkste

  ...
 • The soil speaks it all!

  • Course
  • Faculty of Humanities

  Before I came to the Netherlands, I had a very little knowledge about the archaeology of this country except for Krijn, the first Dutch Neanderthal fossils discovered in a coast of Zeeland. So, when I received an email from the Archon committee mentioning that a three-day course about geoarchaeology would be taking place in VU Amsterdam, my mind started to wonder about the archaeological contents below the Netherlands soil. Little did I know that this uniformly flat land hides a very complicated geological history and the richness of archaeological contents throughout time.


  Moreover, my experience in conducting a geological research in a newly discovered archaeological site in Indonesia, called Semedo in Central Java teaches that I had a very limited knowledge about the significance of studying the Holocene soil, since I was targeting the older Pleistocene layers in search of the first ancient animal and human occupation in Java Island. Therefore, whenever I

  ...
 • Kloosterkaart: Nederlandse middeleeuwse kloosters in kaart gebracht

  • Research
  • Faculty of Humanities

  Deze Kloosterkaart is gebaseerd op de Kloosterlijst, die eveneens aan de VU is vervaardigd. De kaart is interactief, in die zin dat de situatie wordt weergegeven in een jaar van keuze en dat een selectie van kloosterorden kan worden samengesteld. De keuze voor een jaar wordt gedaan met de tijdschuif onderaan of door in het venster bovenaan de kaart een jaartal in te geven. De kloosterorden zijn als kaartlagen (layers) te zien. Elke kloosterorde volgt een bepaalde regel, meestal aangevuld met een set aan constituties (een reglement) waaraan de leden van de orde zich moesten houden. Het aantal kloosterregels is gering: daarom zijn de orden gegroepeerd naar regels die elk een eigen kleur hebben. Daarbinnen wordt de variëteit aan orden weergegeven door het gebruik van icoontjes.  De kloosterordes met hun symbolen worden zichtbaar door de legenda aan te klikken. Een klik op het symbool van een individueel klooster toont het bijbehorende record uit de Kloosterlijst, vaak met

  ...
 • Map of Monasteries: Dutch medieval monasteries on the map

  • Research
  • Faculty of Humanities

  This Map of Monasteries is based on the Census ‘Medieval Monasteries in the Netherlands’ which has been compiled at the Vrije Universiteit Amsterdam. The map is interactive: the situation is shown as it was in a year of choice, and it is possible to present the data according to a specific selection of monastic orders. The option of a specific year is done with the aid of the gliding scale at the bottom of the map or by entering a year in the window at the top. The orders are visible as layers on the map. Each order follows a monastic rule, mostly supplemented by a set of constitutions regulating the life of the members of the order. The number of ecclesiastically approved rules is small: therefore the orders are grouped according to these rules, each of which has received a colour of its own. Within these groups, the variety of orders is indicated by the use of icons. The orders become visible by clicking the legend. A click on the symbol of an individual monastery shows the

  ...
 • Old maps of the Netherlands

  • Education

  Selection of old georeferenced maps to showcase the difficulties of georeferencing old maps.

  The data is served by www.edugis.nl

 • Mapping the Via Appia

  • Research
  • Spinlab

  Some historical maps for the mapping the Via Appia project.

  This will be updated in a later stage.

   

  mappingtheviaappia.nl/4dgis

  ...
 • Assessing the landscape

  • Course
  • Education

  Maps used in the Earth and Economics MSc course Assessing the landscape. The landscape is the visible result of human interaction with its physical surroundings. This subject introduces the concept of landscape, discuss various ways to classify and value landscapes and show how such values can be mapped and analyzed. 

 • Economische Waardering van Erfgoed

  • Research
  • Faculty of Economics and Business Administration

  Economische waardering van Erfgoed

  In de afgelopen jaren is door de afdeling Ruimtelijk Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam veel onderzoek verricht naar economische waardering van erfgoed. Het onderzoek was er op gericht om de maatschappelijke baten van dat erfgoed – die in tegenstelling tot de kosten van onderhoud, restauratie, enzovoorts niet direct zichtbaar zijn – voor het voetlicht te brengen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Jan Rouwendal; die er zijn inaugurale rede aan wijdde. 

  Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met Platform 31 (http://www.platform31.nl/), de Rijksdienst voor het Cultureel

  ...
 • Plakari

  • Course
  • Education
  • Faculty of Humanities

  Aerial photos and maps are available from the Plakari area in Greece that contain different types of information. This data is complementary and can help us to discover, capture and interpret certain features in the field. Students go into the field, equipped with iPads with which maps and photographs can be accessed.

   

 • Slave owners in Amsterdam 1863

  • Education
  • Student research
  • Faculty of Humanities

  During the abolition of slavery in 1863 slave owners and shareholders of slave operated plantations in Suriname and the Antilles received financial compensation. During this project the location of some of these individuals could be determined combining a historic map of Amsterdam with archived recordsof addresses.

 • Film in Rome / Rome in Film

  • Course
  • Education
  • Faculty of Humanities

  Maps used in the course: Film in Rome/Rome in de Film (2012). In the history of film Rome influenced cinematic imagination and the perception of the city was in turn formed by filmographic representation. This course used historic maps of Rome to create a link between film analysis, visual culture, urban affairs and history