In EASY is nu de dataset 'Randstad, Intermediate and Peripheral Zonation' beschikbaar. Deze bestanden, gedeponeerd door het Spatial Information laboratory van de VU, beschrijven de zonering van Nederland in 3 gebieden, gebaseerd op een publicatie van Wagtendonk en Rietveld over ruimtelijke ordening en woningbouw.

De dataset is beschikbaar gesteld door de vakgroep Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. De vakgroep zet meer in op duurzame data-archivering, waarvan deze deponering het eerste resultaat vormt. De bestanden zijn te downloaden na registratie in EASY.

(Bron: KNAW-DANS)

De dataset is een bijlage bij het volgende paper:
Koomen, E., Dekkers, J.E.C. and van Dijk, T. (2008) Open space preservation in the Netherlands: planning, practice and prospects, Land Use Policy, 25 (3), pp.361-377.

EDIT: De dataset staat nu ook in onze nieuwe catalogus.

screenshot

You can now find new versions of the BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) and TOP10nl data in our data sets. Both are open data, you can download without logging in. 

Please note that the address information of the objects is included in the downloads for verblijfsobject_gebruiksdoel and verblijfsobject_oppervlakte.

 

If you need the complete datasets, Top10NL data can be downloaded as GML here:
https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basis-registratie-topografie/topnl/topnl-actueel/top10nl

The BAG data can be found using this link:
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspireadressen/atom/inspireadressen.xml

The good people of NLExtract (http://www.nlextract.nl/) provide some useful tools and tips for processing these large data sets.