Bericht van PDOK:

https://www.pdok.nl/nl/actueel/nieuws/artikel/04jul17-de-bodemkaart-van-nederland-beschikbaar-bij-pdok

De Bodemkaart van Nederland beschikbaar bij PDOK

Bij PDOK is nu ook de Bodemkaart van Nederland vrij beschikbaar. De Bodemkaart komt uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond. De BRO behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en personen, tot het stelsel van basisinformatie van Nederland.

Wageningen Environmental Research (Alterra) stelt als partner van de BRO alle bodemgegevens van Nederland als open data beschikbaar voor gebruik. Tot nu toe waren deze bodemgegevens niet vrij toegankelijk voor het publiek. Dankzij financiering van de ministeries van EZ en IenM komt hier nu verandering in. Zowel bedrijven als overheden kunnen zo efficiënter opereren en hun dienstverlening verbeteren.

De BRO maakt het mogelijk om via PDOK de gegevens gratis op te vragen en te gebruiken om goed onderbouwde keuzes te maken over het gebruik van bodem en ondergrond. Keuzes die faalkosten binnen dossiers als voedselproductie, natuur en biodiversiteit, ruimtelijke inrichting en grootschalige infrastructuur kunnen vermijden. Verder zijn de gegevens van belang voor de Omgevingswet en de ordening van de ondergrond (STRONG). De BRO voldoet aan de Europese richtlijn INSPIRE voor een geïntegreerd milieubeleid.

De Bodemkaart van Nederland is gebaseerd op boorprofielen die zijn verkregen door bemonsteringen van de bodem tot een diepte van ongeveer 1.50 m. Een boorprofiel bevat kenmerken over de opbouw en samenstelling van de bodem. Er zijn inmiddels zo’n 340.000 boorprofielen gemaakt. De Bodemkaart van Nederland is een landsdekkende kaart en bevat meer dan 300 bodemeenheden. De kaart wordt van een steeds betere kwaliteit door gebruik van nieuwe bemonsteringen in het veld en inzet van extra gegevens verkregen uit satellietwaarnemingen en het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Vanaf nu kan iedereen de data dus ook in VU Geoplaza downloaden via http://geoplaza.vu.nl/data/dataset/bodemkaart-van-nederland

 

2010-PC2-Prov-650px

In the new Data Catalogue you can find the latest postcode dataset for 2017.

This dataset can only be downloaded by employees of the VU. As an alternative students can use a Shapefile generated by ESRI Nederland also included in the dataset on Geoplaza.

Symposium rondom de lancering van een nieuwe interactieve kaart van ongeveer 700 Nederlandse kloosters in de Middeleeuwen.

Kom donderdag 30 maart naar het symposium ‘Middeleeuwse kloosters op de kaart gezet’.

Tijdens het symposium komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod. Hoe kwamen de Kloosterlijst en de Kloosterkaart tot stand? Hoe is de Kloosterkaart bruikbaar voor zowel een breed publiek als voor het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar overkoepelende vragen? En hoe kan dit instrument ingezet worden binnen het bredere perspectief van onderzoek op het gebied van sacrale topografie.

De Kloosterkaart komt op Geoplaza, de VU portal voor GIS en geodata, die onder beheer staat van de Universiteitsbibliotheek en het SPINLAB. Deze kaart hoort bij een digitaal beschikbare lijst van ongeveer zevenhonderd kloosters en vergelijkbare instellingen die Nederland in de Middeleeuwen heeft gekend.

Je kan hier de nieuwe versie van de kaart alvast bekijken.

Meer informatie en volledige programma

 

2010-PC2-Prov-650px

In the new Data Catalogue you can find the latest postcode dataset for 2016.

This dataset can only be downloaded by employees of the VU. As an alternative students can use a Shapefile generated by ESRI Nederland also included in the dataset on Geoplaza.

In samenwerking met prof. dr. Koen Goudriaan is aan de Projects van Geoplaza de Kloosterkaart van Nederland toegevoegd, waarbij ruim 700 middeleeuwse kloosters in kaart zijn gebracht. De kaart geeft de situatie weer van het jaar 1500 en is gebaseerd op een binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen vervaardigde website over deze kloosters.

 

Bekijk de Kloosterkaart

Op de kaart wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende Regels van de kloosters (Benedictijnen, Franciscanen etc.) en kloosterordes binnen de Regels (Dominicanen, Cisterciënzers etc.). Verder wordt onderscheid gemaakt tussen vrouwenkloosters, mannenkloosters en dubbelkloosters. Door te klikken op de legenda wordt dit onderscheid via symbolen zichtbaar gemaakt.

De kloosterlocaties zijn gekoppeld aan foto’s van de kloosters en een link naar de website met de kloosterlijst. Via de infoknop kunnen deze gegevens op de kaart opgeroepen worden.

Het ligt in de bedoeling deze Kloosterkaart nog uit te breiden. Er wordt gewerkt aan een diachrone versie met een groot aantal ijkjaren en het integreren van de Kloosterkaart in de kloosterlijst website.

Voor vragen en meer informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De dataset Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden is aangepast en uitgebreid.

Deze vroegste topografische kaart van Nederland op de schaal 1:50.000 met kaartbladen vanaf 1845 wordt veel gebruikt bij onderwijs en onderzoek en is beschikbaar via de Beeldbank en hier op Geoplaza.

Voor Geoplaza zijn twee sets van coördinaten voorzien en in de Beeldbank zijn gemiddeld vier edities van de 62 kaartbladen van de TMK te zien. Verder zijn alle gedrukte bladen van de TMK in de collectie van de UBVU geïnventariseerd. Het overzicht hiervan, inclusief alle specifieke kenmerken, kan ook via Geoplaza geraadpleegd worden.

Een deel van een fraai ingekleurde set is vanaf half november te zien in een kleine expositie in de hal van de eerste verdieping van het Hoofdgebouw.