Aerial photos and maps are available from the Plakari area in Greece that contain different types of information. This data is complementary and can help us to discover, capture and interpret certain features in the field. Students go into the field, equipped with iPads with which maps and photographs can be accessed.

 

Fullscreen
Viewer help
INFO

layers

Beschrijving situatie en opdracht:

Van Plakari en omgeving zijn luchtfoto’s en kaarten beschikbaar die verschillende soorten informatie bevatten. Deze gegevens vullen elkaar aan en kunnen ons helpen bepaalde features in het veld te ontdekken, vastleggen en interpreteren.  

Studenten gaan het veld in, uitgerust met IPads waarin dit kaart- en fotomateriaal laagsgewijs kan worden opgeroepen en meer of minder transparant kan worden gemaakt.

 

Leerdoelen opdracht:

- omringende landschap leren analyseren;

- leren omgaan met digitale middelen

- leren omgaan met verschillende cartografische media.

 

Bijdrage aan onderzoek:

- checken of kaart- en fotomateriaal correct gegeorefereerd is

- GPS punten verzamelen

- degradatieprocessen beschrijven

 - bruikbaarheid van historische luchtfoto’s testen

 

Stap 1:

Controleren of de luchtfoto’s juist gegeorefereerd zijn:

- stel op een groot PC of laptop scherm vast wat goed identificeerbare elementen in het landschap zijn (bijv. wegen, schaapskralen etc.);

- bekijk m.b.v. IPad en GPS of deze elementen op de goede plek liggen.

 

Stap 2:

Bepalen in welke mate het landschap veranderd is:

- stel op een groot PC of laptop scherm vast wat relevante elementen in het landschap zijn (bijv. wegen, schaapskralen etc.);

- geef aan of ze nog in het landschap herkenbaar zijn

- leg vast door foto’s en beschrijvingen (met GPS coördinaten) wat de huidige staat van deze elementen is;

- stel vast of bijv. bepaalde wegen die op de luchtfoto uit WO II te zien, opgenomen zijn in het huidige wegennet.

 Casus 1: Plakari

Identificeren van antieke overblijfselen:

- stel op een groot PC of laptop scherm vast wat op de luchtfoto’s dominante elementen in het landschap zijn (bijv.contrast tussen licht en donker grijze gebieden; zo nodig foto’s maken en deze aan kaart koppelen).

- stel op een groot PC of laptop scherm vast welke elementen in het landschap herkenbaar zijn (bijv. Neolitische muur; polygonale muur; muren op plateau ten westen van Plakari); - leg m.b.v. GPS coördinaten de locatie in het veld en bekijk of de verdere loop van de muren in het veld vast te stellen is.

- leg m.b.v. GPS coördinaten de locatie vast van de waterbronnen in de omgeving van Plakari.

 

 

Casus 2: Karababa heiligdom

- stel op een groot PC of laptop scherm vast wat op de luchtfoto’s dominante elementen in het landschap zijn (bijv. grote witte plekken ten O van Karababa; zo nodig foto’s maken en deze aan kaart koppelen).

- analyseer de intervisibiliteit of andere ruimtelijke relaties met elementen in de buurt

- vergelijk de GIS-viewshed analysis met wat je ter plekke ziet (foto’s en beschrijvingen).

- op de Luftwaffe foto is een weg te zien ten westen van Karababa; ga na of deze nog steeds betstaat en of dit een deel van de antieke weg is.

 

 

 

Casus 3: Microregio

- definieer op basis van Keller 1985 of latere survey literatuur een microregio vast

-  leg m.b.v. GPS coördinaten de locatie van heiligdommen vast.

- analyseer de intervisibiliteit of andere ruimtelijke relaties met elementen in de buurt

- documenteer mbv beschrijvingen en foto’s wat de staat van preservering is (maak ook een vergelijking met Keller’s beschrijving)

 

 

Nodig:

- IPads (voor handen)

- extra GPS (voor handen)

- ArcGIS / Citivu met luchtfoto WO II; hoogtelijnenkaart Jaap Fokkema; moderne satellietfoto; topografische kaart: in lagen, met de mogelijkheid kaartkagen transparant te maken;

- annoteren, liefst op IPad