Education  Research  

Faculty of Humanities  

Student research  Course  

 • Slave owners in Amsterdam 1863

  • Education
  • Student research
  • Faculty of Humanities

  During the abolition of slavery in 1863 slave owners and shareholders of slave operated plantations in Suriname and the Antilles received financial compensation. During this project the location of some of these individuals could be determined combining a historic map of Amsterdam with archived recordsof addresses.

 • Plakari

  • Course
  • Education
  • Faculty of Humanities

  Aerial photos and maps are available from the Plakari area in Greece that contain different types of information. This data is complementary and can help us to discover, capture and interpret certain features in the field. Students go into the field, equipped with iPads with which maps and photographs can be accessed.

   

 • Map of Monasteries: Dutch medieval monasteries on the map

  • Research
  • Faculty of Humanities

  This Map of Monasteries is based on the Census ‘Medieval Monasteries in the Netherlands’ which has been compiled at the Vrije Universiteit Amsterdam. The map is interactive: the situation is shown as it was in a year of choice, and it is possible to present the data according to a specific selection of monastic orders. The option of a specific year is done with the aid of the gliding scale at the bottom of the map or by entering a year in the window at the top. The orders are visible as layers on the map. Each order follows a monastic rule, mostly supplemented by a set of constitutions regulating the life of the members of the order. The number of ecclesiastically approved rules is small: therefore the orders are grouped according to these rules, each of which has received a colour of its own. Within these groups, the variety of orders is indicated by the use of icons. The orders become visible by clicking the legend. A click on the symbol of an individual monastery shows the corresponding record of the Census.

  Fullscreen

  Explanation

  The Census which is at the basis of the Map contains elementary data on each of the 700-odd monasteries and comparable institutions which existed in the Netherlands during the Middle Ages. The Census has been composed in the Faculty of Humanities (formerly: Faculty of Arts) of the Vrije Universiteit and may be consulted as a separate database: http://www2.fgw.vu.nl/oz/kloosterlijst/. Prof. dr. Koen Goudriaan was responsible for its content; the ICT was done by drs. Ben Stuyvenberg. The original version of the Census was launched in 2008; since that moment several updates have taken place. At this moment work is in progress in order to systematically insert data on archaeological findings in the database. The Census consists of several subsets of data and is preceded by an ample Introduction. The main database in the Census contains articles (records) on each of the over 700 monastic institutions in the medieval Netherlands. Inasmuch as traces of these monasteries are visible in the public realm, photos have been added..

  Colophon

  This Map has been devised by the University Library of the Vrije Universiteit, department of Geoplaza, under the direction of drs. Lida Ruitinga, Curator Maps and Atlases; the programming and design was done by Peter Vos. The map replaces the map of monasteries published by S. Muller Hzn a.o. in 1921-23 in the Geschiedkundige Atlas van Nederland by A.A. Beekman. In 1941-42 the Monasticon Batavum by M. Schoengen, P.C. Boeren and D. de Kok was published, which comprises a complete survey of medieval monasteries of the Netherlands but without accompanying map. Since that moment research has been continued. The most important publications with respect to each monastery are referred to in the Census; they have also been taken account of in the Map. In addition, the urban maps made by Jacob van Deventer around 1560 (modern edition by C. Koeman and J.C. Visser, 1992-2001) have systematically been consulted. For the northern provinces recourse was possible to the HISGIS website of the Fryske Akademy at Leeuwarden. The map ‘Kloosters omstreeks 1300’ [monasteries around 1300] in Bosatlas van de Geschiedenis van Nederland is based on the data in P. de Nijs & H. Kroeze (red.), De Middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden (2008-2011), for which recent research could not systematically be consulted..

  Plans

  The plan has been conceived to systematically insert the seventy collegiate churches existing in the Netherlands during the Middle Ages.

   

  Cartographic Resources:

  • De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart / S. Muller Hzn., J.G.S. Joosting, J.S. van Veen en A.A. Beekman. In: Geschiedkundige atlas van Nederland. Eerste Deel. Begin – 1561.
   ’s-Gravenhage : Nijhoff, 1920.
   UBVU LA.08744gk: 162 en LK.11862gk: (mag) 162
  • De stadsplattegronden van Jacob van Deventer / [voorw.] C. Koeman ; [inl.] J.C. Visser ; [eindred.: P.C.J. van der Krogt]. - Landsmeer : Robas, 1992-2001. - 12 dl.
   UBVU LK.10466gk: 162.s.
  • Kloosters in laat-middeleeuws Nederland. Kaart 23 in: Atlas van de Nederlandse beschaving / J.J.M. Timmers. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1957.
  • Kloosters omstreeks 1300. In: De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland / [red. en cartografisch ontwerp: Noordhoff Atlasproducties]. - Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
   UBVU LK.11933gk: 162.
  • Website:
   HISGIS : http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/fryslan
 • Kloosterkaart: Nederlandse middeleeuwse kloosters in kaart gebracht

  • Research
  • Faculty of Humanities

  Deze Kloosterkaart is gebaseerd op de Kloosterlijst, die eveneens aan de VU is vervaardigd. De kaart is interactief, in die zin dat de situatie wordt weergegeven in een jaar van keuze en dat een selectie van kloosterorden kan worden samengesteld. De keuze voor een jaar wordt gedaan met de tijdschuif onderaan of door in het venster bovenaan de kaart een jaartal in te geven. De kloosterorden zijn als kaartlagen (layers) te zien. Elke kloosterorde volgt een bepaalde regel, meestal aangevuld met een set aan constituties (een reglement) waaraan de leden van de orde zich moesten houden. Het aantal kloosterregels is gering: daarom zijn de orden gegroepeerd naar regels die elk een eigen kleur hebben. Daarbinnen wordt de variëteit aan orden weergegeven door het gebruik van icoontjes.  De kloosterordes met hun symbolen worden zichtbaar door de legenda aan te klikken. Een klik op het symbool van een individueel klooster toont het bijbehorende record uit de Kloosterlijst, vaak met foto.

  Fullscreen

  Toelichting

  De Kloosterlijst die aan de Kloosterkaart ten grondslag ligt, bevat basisgegevens over alle middeleeuwse kloosters in Nederland. Hij is vervaardigd binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (toen nog: Faculteit der Letteren) en is raadpleegbaar als zelfstandige website: http://www2.fgw.vu.nl/oz/kloosterlijst/. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de site ligt bij prof. dr. Koen Goudriaan; voor de ICT tekent drs. Ben Stuyvenberg. In oorspronkelijke vorm werd deze site in 2008 gelanceerd; sindsdien zijn met regelmaat verbeterde versies uitgebracht. Op dit moment wordt gewerkt aan de invoeging van sleutelgegevens over archeologisch onderzoek dat in de kloosters heeft plaatsgevonden. De website bestaat uit meerdere componenten en is van een ruime inleiding voorzien. Het kernbestand van deze website wordt gevormd door de artikelen over de afzonderlijke kloosters (ruim 700). Aan deze artikelen zin foto’s toegevoegd voorzover er in de openbare ruimte nog zichtbare herinneringen zijn.

  Werkwijze/verantwoording

  Deze Kloosterkaart is gemaakt door de UBVU afdeling Geoplaza onder regie van conservator Kaarten en Atlassen drs. Lida Ruitinga; het programmeerwerk en ontwerp zijn gedaan door Peter Vos. De kaart komt in de plaats van de kloosterkaart die door S. Muller Hzn e.a. in 1921-1923 is gepubliceerd in de Geschiedkundige Atlas van Nederland van A.A. Beekman. In 1941-1942 verscheen het Monasticon Batavum van M. Schoengen, P.C. Boeren en D. de Kok, een vlakdekkend overzicht van alle kloosters in ons land, maar zonder bijbehorende kaart. Sindsdien heeft het onderzoek niet stilgestaan. De belangrijkste publicaties per klooster worden genoemd in de Kloosterlijst; ze zijn ook zo goed mogelijk verwerkt in deze Kloosterkaart. Er is verder systematisch rekening gehouden met de stadsplattegronden van Jacob van Deventer uit circa 1560 (moderne editie door C. Koeman en J.C. Visser, 1992-2001). Voor de noordelijke provincies kon worden teruggevallen op de HISGIS site van de Fryske Akademy in Leeuwarden. De kaart ‘Kloosters omstreeks 1300’ in De Bosatlas van de Geschiedenis van Nederland berust op de gegevens in P. de Nijs & H. Kroeze (red.), De Middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden (2008-2011), waarin het recente onderzoek niet systematisch is verwerkt.

  Vervolgplannen

  Er bestaan plannen om ook de ongeveer zeventig ‘seculiere kapittels’ in ons land op te nemen: colleges van geestelijken die aan belangrijke kerken waren verbonden maar niet de kloostergeloften hadden afgelegd.

   

  Cartografische bronnen:

  • De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart / S. Muller Hzn., J.G.S. Joosting, J.S. van Veen en A.A. Beekman. In: Geschiedkundige atlas van Nederland. Eerste Deel. Begin – 1561.
   ’s-Gravenhage : Nijhoff, 1920.
   UBVU LA.08744gk: 162 en LK.11862gk: (mag) 162
  • De stadsplattegronden van Jacob van Deventer / [voorw.] C. Koeman ; [inl.] J.C. Visser ; [eindred.: P.C.J. van der Krogt]. - Landsmeer : Robas, 1992-2001. - 12 dl.
   UBVU LK.10466gk: 162.s.
  • Kloosters in laat-middeleeuws Nederland. Kaart 23 in: Atlas van de Nederlandse beschaving / J.J.M. Timmers. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1957.
  • Kloosters omstreeks 1300. In: De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland / [red. en cartografisch ontwerp: Noordhoff Atlasproducties]. - Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
   UBVU LK.11933gk: 162.
  • Website:
   HISGIS : http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/fryslan
 • Film in Rome / Rome in Film

  • Course
  • Education
  • Faculty of Humanities

  Maps used in the course: Film in Rome/Rome in de Film (2012). In the history of film Rome influenced cinematic imagination and the perception of the city was in turn formed by filmographic representation. This course used historic maps of Rome to create a link between film analysis, visual culture, urban affairs and history